d666

#1
0,1,32,32,32,
1,1,59,59,59,
2,1,87,87,87,
3,1,97,97,97,
4,1,89,89,89,
5,1,50,50,50,
6,1,81,81,81,
7,1,37,37,37,
8,1,86,86,86,
9,1,62,62,62,
10,1,55,55,55,
11,1,116,116,116,
12,1,108,108,108,
13,1,47,47,47,
14,1,113,113,113,
15,1,107,107,107,
16,1,107,107,107,
17,1,170,170,170,
18,1,105,105,105,
19,1,88,88,88,
20,1,112,112,112,
21,1,63,63,63,
22,1,76,76,76,
23,1,85,85,85,
24,1,93,93,93,
25,1,88,88,88,
26,1,96,96,96,
27,1,34,34,34,
28,1,69,69,69,
29,1,92,92,92,
30,1,89,89,89,
31,1,121,121,121,
32,1,83,83,83,
33,1,12,12,12,
34,1,79,79,79,
35,1,26,26,26,
36,1,52,52,52,
37,1,93,93,93,
38,1,132,132,132,
39,1,29,29,29,
40,1,70,70,70,
41,1,47,47,47,
42,1,31,31,31,
43,1,64,64,64,
44,1,87,87,87,
45,1,42,42,42,
46,1,21,21,21,
47,1,11,11,11,
48,1,34,34,34,
49,1,41,41,41,
50,1,35,35,35,
51,1,71,71,71,
52,1,69,69,69,
53,1,53,53,53,
54,1,32,32,32,
55,1,11,11,11,
56,1,15,15,15,
57,1,6,6,6,
58,1,115,115,115,
59,1,120,120,120,
60,1,83,83,83,
61,1,52,52,52,
62,1,142,142,142,
63,1,4,4,4,
64,1,49,49,49,
65,1,30,30,30,
66,1,72,72,72,
67,1,82,82,82,
68,1,117,117,117,
69,1,129,129,129,
70,1,105,105,105,
71,1,62,62,62,
72,1,96,96,96,
73,1,181,181,181,
74,1,121,121,121,
75,1,0,0,0,
76,1,125,125,125,
77,1,103,103,103,
78,1,100,100,100,
79,1,146,146,146,
80,1,149,149,149,
81,1,120,120,120,
82,1,95,95,95,
83,1,116,116,116,
84,1,89,89,89,
85,1,37,37,37,
86,1,86,86,86,
87,1,15,15,15,
88,1,2,2,2,
89,1,76,76,76,
90,1,52,52,52,
91,1,29,29,29,
92,1,130,130,130,
93,1,138,138,138,
94,1,74,74,74,
95,1,86,86,86,
96,1,90,90,90,
97,1,43,43,43,
98,1,37,37,37,
99,1,37,37,37,
0,2,47,47,47,
1,2,62,62,62,
2,2,87,87,87,
3,2,79,79,79,
4,2,76,76,76,
5,2,52,52,52,
6,2,72,72,72,
7,2,46,46,46,
8,2,58,58,58,
9,2,100,100,100,
10,2,102,102,102,
11,2,66,66,66,
12,2,110,110,110,
13,2,131,131,131,
14,2,130,130,130,
15,2,142,142,142,
16,2,122,122,122,
17,2,156,156,156,
18,2,100,100,100,
19,2,59,59,59,
20,2,70,70,70,
21,2,60,60,60,
22,2,70,70,70,
23,2,115,115,115,
24,2,138,138,138,
25,2,118,118,118,
26,2,86,86,86,
27,2,83,83,83,
28,2,136,136,136,
29,2,19,19,19,
30,2,98,98,98,
31,2,59,59,59,
32,2,60,60,60,
33,2,68,68,68,
34,2,62,62,62,
35,2,64,64,64,
36,2,84,84,84,
37,2,46,46,46,
38,2,44,44,44,
39,2,53,53,53,
40,2,43,43,43,
41,2,45,45,45,
42,2,71,71,71,
43,2,86,86,86,
44,2,50,50,50,
45,2,12,12,12,
46,2,11,11,11,
47,2,43,43,43,
48,2,63,63,63,
49,2,21,21,21,
50,2,36,36,36,
51,2,48,48,48,
52,2,42,42,42,
53,2,62,62,62,
54,2,22,22,22,
55,2,132,132,132,
56,2,61,61,61,
57,2,38,38,38,
58,2,74,74,74,
59,2,76,76,76,
60,2,60,60,60,
61,2,69,69,69,
62,2,110,110,110,
63,2,0,0,0,
64,2,128,128,128,
65,2,73,73,73,
66,2,26,26,26,
67,2,106,106,106,
68,2,123,123,123,
69,2,114,114,114,
70,2,118,118,118,
71,2,110,110,110,
72,2,169,169,169,
73,2,152,152,152,
74,2,132,132,132,
75,2,46,46,46,
76,2,20,20,20,
77,2,155,155,155,
78,2,109,109,109,
79,2,98,98,98,
80,2,136,136,136,
81,2,136,136,136,
82,2,101,101,101,
83,2,75,75,75,
84,2,98,98,98,
85,2,68,68,68,
86,2,59,59,59,
87,2,70,70,70,
88,2,25,25,25,
89,2,53,53,53,
90,2,52,52,52,
91,2,16,16,16,
92,2,112,112,112,
93,2,115,115,115,
94,2,73,73,73,
95,2,29,29,29,
96,2,60,60,60,
97,2,105,105,105,
98,2,82,82,82,
99,2,34,34,34,
0,3,42,42,42,
1,3,75,75,75,
2,3,82,82,82,
3,3,75,75,75,
4,3,96,96,96,
5,3,54,54,54,
6,3,59,59,59,
7,3,52,52,52,
8,3,43,43,43,
9,3,118,118,118,
10,3,115,115,115,
11,3,129,129,129,
12,3,131,131,131,
13,3,169,169,169,
14,3,147,147,147,
15,3,147,147,147,
16,3,115,115,115,
17,3,102,102,102,
18,3,53,53,53,
19,3,86,86,86,
20,3,76,76,76,
21,3,39,39,39,
22,3,100,100,100,
23,3,123,123,123,
24,3,116,116,116,
25,3,102,102,102,
26,3,88,88,88,
27,3,135,135,135,
28,3,131,131,131,
29,3,19,19,19,
30,3,72,72,72,
31,3,20,20,20,
32,3,57,57,57,
33,3,135,135,135,
34,3,76,76,76,
35,3,54,54,54,
36,3,96,96,96,
37,3,57,57,57,
38,3,53,53,53,
39,3,26,26,26,
40,3,68,68,68,
41,3,86,86,86,
42,3,53,53,53,
43,3,49,49,49,
44,3,18,18,18,
45,3,11,11,11,
46,3,22,22,22,
47,3,45,45,45,
48,3,35,35,35,
49,3,19,19,19,
50,3,29,29,29,
51,3,35,35,35,
52,3,24,24,24,
53,3,40,40,40,
54,3,83,83,83,
55,3,90,90,90,
56,3,63,63,63,
57,3,108,108,108,
58,3,70,70,70,
59,3,139,139,139,
60,3,112,112,112,
61,3,49,49,49,
62,3,108,108,108,
63,3,163,163,163,
64,3,79,79,79,
65,3,182,182,182,
66,3,132,132,132,
67,3,94,94,94,
68,3,126,126,126,
69,3,104,104,104,
70,3,97,97,97,
71,3,70,70,70,
72,3,162,162,162,
73,3,162,162,162,
74,3,174,174,174,
75,3,105,105,105,
76,3,11,11,11,
77,3,28,28,28,
78,3,130,130,130,
79,3,99,99,99,
80,3,96,96,96,
81,3,144,144,144,
82,3,108,108,108,
83,3,107,107,107,
84,3,94,94,94,
85,3,81,81,81,
86,3,77,77,77,
87,3,75,75,75,
88,3,45,45,45,
89,3,17,17,17,
90,3,77,77,77,
91,3,35,35,35,
92,3,44,44,44,
93,3,115,115,115,
94,3,73,73,73,
95,3,59,59,59,
96,3,71,71,71,
97,3,118,118,118,
98,3,56,56,56,
99,3,68,68,68,
0,4,32,32,32,
1,4,60,60,60,
2,4,84,84,84,
3,4,88,88,88,
4,4,96,96,96,
5,4,53,53,53,
6,4,57,57,57,
7,4,53,53,53,
8,4,46,46,46,
9,4,144,144,144,
10,4,106,106,106,
11,4,128,128,128,
12,4,154,154,154,
13,4,160,160,160,
14,4,131,131,131,
15,4,110,110,110,
16,4,69,69,69,
17,4,103,103,103,
18,4,75,75,75,
19,4,71,71,71,
20,4,103,103,103,
21,4,116,116,116,
22,4,176,176,176,
23,4,89,89,89,
24,4,122,122,122,
25,4,132,132,132,
26,4,128,128,128,
27,4,145,145,145,
28,4,83,83,83,
29,4,44,44,44,
30,4,50,50,50,
31,4,40,40,40,
32,4,52,52,52,
33,4,69,69,69,
34,4,7,7,7,
35,4,64,64,64,
36,4,51,51,51,
37,4,67,67,67,
38,4,62,62,62,
39,4,35,35,35,
40,4,83,83,83,
41,4,34,34,34,
42,4,46,46,46,
43,4,22,22,22,
44,4,2,2,2,
45,4,11,11,11,
46,4,33,33,33,
47,4,60,60,60,
48,4,14,14,14,
49,4,39,39,39,
50,4,45,45,45,
51,4,17,17,17,
52,4,36,36,36,
53,4,41,41,41,
54,4,67,67,67,
55,4,28,28,28,
56,4,126,126,126,
57,4,95,95,95,
58,4,51,51,51,
59,4,137,137,137,
60,4,152,152,152,
61,4,100,100,100,
62,4,176,176,176,
63,4,139,139,139,
64,4,86,86,86,
65,4,150,150,150,
66,4,62,62,62,
67,4,147,147,147,
68,4,103,103,103,
69,4,69,69,69,
70,4,91,91,91,
71,4,150,150,150,
72,4,143,143,143,
73,4,135,135,135,
74,4,180,180,180,
75,4,173,173,173,
76,4,144,144,144,
77,4,8,8,8,
78,4,58,58,58,
79,4,215,215,215,
80,4,70,70,70,
81,4,44,44,44,
82,4,88,88,88,
83,4,95,95,95,
84,4,136,136,136,
85,4,57,57,57,
86,4,109,109,109,
87,4,60,60,60,
88,4,70,70,70,
89,4,10,10,10,
90,4,55,55,55,
91,4,111,111,111,
92,4,78,78,78,
93,4,75,75,75,
94,4,59,59,59,
95,4,97,97,97,
96,4,116,116,116,
97,4,115,115,115,
98,4,49,49,49,
99,4,69,69,69,
0,5,32,32,32,
1,5,66,66,66,
2,5,106,106,106,
3,5,83,83,83,
4,5,120,120,120,
5,5,70,70,70,
6,5,53,53,53,
7,5,58,58,58,
8,5,60,60,60,
9,5,68,68,68,
10,5,111,111,111,
11,5,150,150,150,
12,5,143,143,143,
13,5,139,139,139,
14,5,136,136,136,
15,5,80,80,80,
16,5,61,61,61,
17,5,93,93,93,
18,5,56,56,56,
19,5,75,75,75,
20,5,100,100,100,
21,5,67,67,67,
22,5,124,124,124,
23,5,120,120,120,
24,5,60,60,60,
25,5,90,90,90,
26,5,110,110,110,
27,5,46,46,46,
28,5,1,1,1,
29,5,37,37,37,
30,5,61,61,61,
31,5,83,83,83,
32,5,33,33,33,
33,5,48,48,48,
34,5,15,15,15,
35,5,95,95,95,
36,5,67,67,67,
37,5,65,65,65,
38,5,67,67,67,
39,5,51,51,51,
40,5,36,36,36,
41,5,5,5,5,
42,5,24,24,24,
43,5,0,0,0,
44,5,20,20,20,
45,5,14,14,14,
46,5,23,23,23,
47,5,23,23,23,
48,5,50,50,50,
49,5,62,62,62,
50,5,6,6,6,
51,5,21,21,21,
52,5,30,30,30,
53,5,48,48,48,
54,5,52,52,52,
55,5,73,73,73,
56,5,106,106,106,
57,5,32,32,32,
58,5,80,80,80,
59,5,112,112,112,
60,5,69,69,69,
61,5,97,97,97,
62,5,146,146,146,
63,5,117,117,117,
64,5,84,84,84,
65,5,103,103,103,
66,5,139,139,139,
67,5,72,72,72,
68,5,119,119,119,
69,5,123,123,123,
70,5,48,48,48,
71,5,96,96,96,
72,5,169,169,169,
73,5,193,193,193,
74,5,155,155,155,
75,5,131,131,131,
76,5,156,156,156,
77,5,142,142,142,
78,5,0,0,0,
79,5,87,87,87,
80,5,224,224,224,
81,5,169,169,169,
82,5,96,96,96,
83,5,113,113,113,
84,5,76,76,76,
85,5,80,80,80,
86,5,123,123,123,
87,5,57,57,57,
88,5,62,62,62,
89,5,62,62,62,
90,5,2,2,2,
91,5,100,100,100,
92,5,98,98,98,
93,5,35,35,35,
94,5,62,62,62,
95,5,92,92,92,
96,5,57,57,57,
97,5,28,28,28,
98,5,72,72,72,
99,5,61,61,61,
0,6,35,35,35,
1,6,74,74,74,
2,6,107,107,107,
3,6,75,75,75,
4,6,77,77,77,
5,6,132,132,132,
6,6,60,60,60,
7,6,56,56,56,
8,6,49,49,49,
9,6,56,56,56,
10,6,124,124,124,
11,6,90,90,90,
12,6,98,98,98,
13,6,48,48,48,
14,6,102,102,102,
15,6,102,102,102,
16,6,66,66,66,
17,6,91,91,91,
18,6,80,80,80,
19,6,53,53,53,
20,6,56,56,56,
21,6,98,98,98,
22,6,155,155,155,
23,6,141,141,141,
24,6,46,46,46,
25,6,46,46,46,
26,6,48,48,48,
27,6,34,34,34,
28,6,5,5,5,
29,6,49,49,49,
30,6,87,87,87,
31,6,48,48,48,
32,6,0,0,0,
33,6,44,44,44,
34,6,56,56,56,
35,6,123,123,123,
36,6,109,109,109,
37,6,48,48,48,
38,6,78,78,78,
39,6,59,59,59,
40,6,39,39,39,
41,6,27,27,27,
42,6,6,6,6,
43,6,59,59,59,
44,6,97,97,97,
45,6,31,31,31,
46,6,7,7,7,
47,6,32,32,32,
48,6,56,56,56,
49,6,36,36,36,
50,6,57,57,57,
51,6,65,65,65,
52,6,84,84,84,
53,6,22,22,22,
54,6,40,40,40,
55,6,80,80,80,
56,6,75,75,75,
57,6,39,39,39,
58,6,73,73,73,
59,6,79,79,79,
60,6,107,107,107,
61,6,146,146,146,
62,6,123,123,123,
63,6,41,41,41,
64,6,0,0,0,
65,6,18,18,18,
66,6,158,158,158,
67,6,115,115,115,
68,6,95,95,95,
69,6,139,139,139,
70,6,108,108,108,
71,6,0,0,0,
72,6,175,175,175,
73,6,187,187,187,
74,6,155,155,155,
75,6,155,155,155,
76,6,129,129,129,
77,6,158,158,158,
78,6,160,160,160,
79,6,0,0,0,
80,6,11,11,11,
81,6,131,131,131,
82,6,255,255,255,
83,6,79,79,79,
84,6,42,42,42,
85,6,88,88,88,
86,6,130,130,130,
87,6,97,97,97,
88,6,87,87,87,
89,6,47,47,47,
90,6,41,41,41,
91,6,90,90,90,
92,6,92,92,92,
93,6,114,114,114,
94,6,107,107,107,
95,6,81,81,81,
96,6,74,74,74,
97,6,52,52,52,
98,6,63,63,63,
99,6,60,60,60,
0,7,23,23,23,
1,7,47,47,47,
2,7,82,82,82,
3,7,97,97,97,
4,7,65,65,65,
5,7,75,75,75,
6,7,99,99,99,
7,7,37,37,37,
8,7,46,46,46,
9,7,80,80,80,
10,7,62,62,62,
11,7,89,89,89,
12,7,108,108,108,
13,7,66,66,66,
14,7,69,69,69,
15,7,102,102,102,
16,7,62,62,62,
17,7,74,74,74,
18,7,82,82,82,
19,7,46,46,46,
20,7,71,71,71,
21,7,113,113,113,
22,7,130,130,130,
23,7,86,86,86,
24,7,56,56,56,
25,7,43,43,43,
26,7,69,69,69,
27,7,93,93,93,
28,7,0,0,0,
29,7,54,54,54,
30,7,64,64,64,
31,7,94,94,94,
32,7,2,2,2,
33,7,57,57,57,
34,7,15,15,15,
35,7,35,35,35,
36,7,0,0,0,
37,7,86,86,86,
38,7,92,92,92,
39,7,26,26,26,
40,7,52,52,52,
41,7,78,78,78,
42,7,7,7,7,
43,7,36,36,36,
44,7,81,81,81,
45,7,5,5,5,
46,7,49,49,49,
47,7,64,64,64,
48,7,48,48,48,
49,7,22,22,22,
50,7,12,12,12,
51,7,44,44,44,
52,7,113,113,113,
53,7,94,94,94,
54,7,48,48,48,
55,7,77,77,77,
56,7,36,36,36,
57,7,76,76,76,
58,7,52,52,52,
59,7,31,31,31,
60,7,158,158,158,
61,7,148,148,148,
62,7,119,119,119,
63,7,86,86,86,
64,7,80,80,80,
65,7,0,0,0,
66,7,19,19,19,
67,7,137,137,137,
68,7,129,129,129,
69,7,67,67,67,
70,7,59,59,59,
71,7,20,20,20,
72,7,92,92,92,
73,7,219,219,219,
74,7,211,211,211,
75,7,154,154,154,
76,7,118,118,118,
77,7,74,74,74,
78,7,151,151,151,
79,7,129,129,129,
80,7,0,0,0,
81,7,0,0,0,
82,7,70,70,70,
83,7,151,151,151,
84,7,76,76,76,
85,7,74,74,74,
86,7,105,105,105,
87,7,124,124,124,
88,7,99,99,99,
89,7,32,32,32,
90,7,45,45,45,
91,7,68,68,68,
92,7,90,90,90,
93,7,110,110,110,
94,7,69,69,69,
95,7,52,52,52,
96,7,106,106,106,
97,7,99,99,99,
98,7,99,99,99,
99,7,88,88,88,
0,8,124,124,124,
1,8,44,44,44,
2,8,79,79,79,
3,8,113,113,113,
4,8,108,108,108,
5,8,47,47,47,
6,8,72,72,72,
7,8,74,74,74,
8,8,43,43,43,
9,8,69,69,69,
10,8,98,98,98,
11,8,121,121,121,
12,8,109,109,109,
13,8,86,86,86,
14,8,66,66,66,
15,8,120,120,120,
16,8,65,65,65,
17,8,56,56,56,
18,8,64,64,64,
19,8,95,95,95,
20,8,98,98,98,
21,8,44,44,44,
22,8,57,57,57,
23,8,46,46,46,
24,8,75,75,75,
25,8,56,56,56,
26,8,58,58,58,
27,8,56,56,56,
28,8,26,26,26,
29,8,79,79,79,
30,8,75,75,75,
31,8,34,34,34,
32,8,1,1,1,
33,8,31,31,31,
34,8,35,35,35,
35,8,35,35,35,
36,8,30,30,30,
37,8,105,105,105,
38,8,82,82,82,
39,8,46,46,46,
40,8,32,32,32,
41,8,28,28,28,
42,8,42,42,42,
43,8,43,43,43,
44,8,52,52,52,
45,8,31,31,31,
46,8,52,52,52,
47,8,59,59,59,
48,8,15,15,15,
49,8,8,8,8,
50,8,15,15,15,
51,8,39,39,39,
52,8,42,42,42,
53,8,0,0,0,
54,8,37,37,37,
55,8,80,80,80,
56,8,25,25,25,
57,8,21,21,21,
58,8,0,0,0,
59,8,0,0,0,
60,8,28,28,28,
61,8,48,48,48,
62,8,90,90,90,
63,8,101,101,101,
64,8,160,160,160,
65,8,167,167,167,
66,8,53,53,53,
67,8,0,0,0,
68,8,41,41,41,
69,8,41,41,41,
70,8,51,51,51,
71,8,54,54,54,
72,8,13,13,13,
73,8,29,29,29,
74,8,110,110,110,
75,8,107,107,107,
76,8,103,103,103,
77,8,90,90,90,
78,8,33,33,33,
79,8,153,153,153,
80,8,234,234,234,
81,8,157,157,157,
82,8,0,0,0,
83,8,25,25,25,
84,8,127,127,127,
85,8,66,66,66,
86,8,76,76,76,
87,8,133,133,133,
88,8,148,148,148,
89,8,83,83,83,
90,8,68,68,68,
91,8,77,77,77,
92,8,91,91,91,
93,8,92,92,92,
94,8,68,68,68,
95,8,44,44,44,
96,8,47,47,47,
97,8,97,97,97,
98,8,94,94,94,
99,8,110,110,110,
0,9,117,117,117,
1,9,89,89,89,
2,9,83,83,83,
3,9,76,76,76,
4,9,84,84,84,
5,9,62,62,62,
6,9,43,43,43,
7,9,110,110,110,
8,9,54,54,54,
9,9,41,41,41,
10,9,68,68,68,
11,9,95,95,95,
12,9,112,112,112,
13,9,64,64,64,
14,9,79,79,79,
15,9,100,100,100,
16,9,83,83,83,
17,9,88,88,88,
18,9,115,115,115,
19,9,85,85,85,
20,9,52,52,52,
21,9,31,31,31,
22,9,55,55,55,
23,9,77,77,77,
24,9,43,43,43,
25,9,35,35,35,
26,9,89,89,89,
27,9,65,65,65,
28,9,71,71,71,
29,9,21,21,21,
30,9,47,47,47,
31,9,32,32,32,
32,9,15,15,15,
33,9,49,49,49,
34,9,47,47,47,
35,9,68,68,68,
36,9,93,93,93,
37,9,60,60,60,
38,9,14,14,14,
39,9,6,6,6,
40,9,0,0,0,
41,9,0,0,0,
42,9,26,26,26,
43,9,51,51,51,
44,9,25,25,25,
45,9,22,22,22,
46,9,8,8,8,
47,9,4,4,4,
48,9,38,38,38,
49,9,26,26,26,
50,9,0,0,0,
51,9,6,6,6,
52,9,11,11,11,
53,9,61,61,61,
54,9,0,0,0,
55,9,61,61,61,
56,9,86,86,86,
57,9,87,87,87,
58,9,100,100,100,
59,9,88,88,88,
60,9,67,67,67,
61,9,47,47,47,
62,9,42,42,42,
63,9,35,35,35,
64,9,26,26,26,
65,9,77,77,77,
66,9,156,156,156,
67,9,95,95,95,
68,9,30,30,30,
69,9,15,15,15,
70,9,80,80,80,
71,9,57,57,57,
72,9,25,25,25,
73,9,0,0,0,
74,9,18,18,18,
75,9,86,86,86,
76,9,39,39,39,
77,9,100,100,100,
78,9,104,104,104,
79,9,10,10,10,
80,9,136,136,136,
81,9,217,217,217,
82,9,59,59,59,
83,9,0,0,0,
84,9,55,55,55,
85,9,104,104,104,
86,9,36,36,36,
87,9,74,74,74,
88,9,110,110,110,
89,9,128,128,128,
90,9,106,106,106,
91,9,84,84,84,
92,9,93,93,93,
93,9,93,93,93,
94,9,56,56,56,
95,9,44,44,44,
96,9,80,80,80,
97,9,111,111,111,
98,9,116,116,116,
99,9,70,70,70,
0,10,93,93,93,
1,10,158,158,158,
2,10,110,110,110,
3,10,105,105,105,
4,10,53,53,53,
5,10,111,111,111,
6,10,74,74,74,
7,10,88,88,88,
8,10,85,85,85,
9,10,44,44,44,
10,10,54,54,54,
11,10,47,47,47,
12,10,56,56,56,
13,10,103,103,103,
14,10,72,72,72,
15,10,97,97,97,
16,10,106,106,106,
17,10,69,69,69,
18,10,63,63,63,
19,10,34,34,34,
20,10,51,51,51,
21,10,47,47,47,
22,10,66,66,66,
23,10,33,33,33,
24,10,7,7,7,
25,10,83,83,83,
26,10,56,56,56,
27,10,37,37,37,
28,10,0,0,0,
29,10,32,32,32,
30,10,53,53,53,
31,10,34,34,34,
32,10,57,57,57,
33,10,67,67,67,
34,10,43,43,43,
35,10,0,0,0,
36,10,19,19,19,
37,10,40,40,40,
38,10,11,11,11,
39,10,9,9,9,
40,10,52,52,52,
41,10,59,59,59,
42,10,86,86,86,
43,10,63,63,63,
44,10,69,69,69,
45,10,101,101,101,
46,10,45,45,45,
47,10,6,6,6,
48,10,98,98,98,
49,10,53,53,53,
50,10,55,55,55,
51,10,53,53,53,
52,10,35,35,35,
53,10,89,89,89,
54,10,55,55,55,
55,10,96,96,96,
56,10,98,98,98,
57,10,118,118,118,
58,10,121,121,121,
59,10,117,117,117,
60,10,102,102,102,
61,10,107,107,107,
62,10,138,138,138,
63,10,95,95,95,
64,10,42,42,42,
65,10,8,8,8,
66,10,15,15,15,
67,10,61,61,61,
68,10,130,130,130,
69,10,73,73,73,
70,10,15,15,15,
71,10,84,84,84,
72,10,58,58,58,
73,10,7,7,7,
74,10,9,9,9,
75,10,124,124,124,
76,10,77,77,77,
77,10,82,82,82,
78,10,158,158,158,
79,10,61,61,61,
80,10,80,80,80,
81,10,180,180,180,
82,10,182,182,182,
83,10,53,53,53,
84,10,0,0,0,
85,10,132,132,132,
86,10,79,79,79,
87,10,85,85,85,
88,10,119,119,119,
89,10,77,77,77,
90,10,124,124,124,
91,10,105,105,105,
92,10,93,93,93,
93,10,80,80,80,
94,10,82,82,82,
95,10,79,79,79,
96,10,63,63,63,
97,10,79,79,79,
98,10,73,73,73,
99,10,47,47,47,
0,11,88,88,88,
1,11,92,92,92,
2,11,105,105,105,
3,11,140,140,140,
4,11,40,40,40,
5,11,33,33,33,
6,11,104,104,104,
7,11,76,76,76,
8,11,77,77,77,
9,11,82,82,82,
10,11,56,56,56,
11,11,65,65,65,
12,11,99,99,99,
13,11,108,108,108,
14,11,65,65,65,
15,11,83,83,83,
16,11,98,98,98,
17,11,58,58,58,
18,11,47,47,47,
19,11,37,37,37,
20,11,61,61,61,
21,11,60,60,60,
22,11,55,55,55,
23,11,81,81,81,
24,11,80,80,80,
25,11,17,17,17,
26,11,25,25,25,
27,11,8,8,8,
28,11,3,3,3,
29,11,53,53,53,
30,11,53,53,53,
31,11,35,35,35,
32,11,80,80,80,
33,11,84,84,84,
34,11,102,102,102,
35,11,25,25,25,
36,11,21,21,21,
37,11,3,3,3,
38,11,80,80,80,
39,11,102,102,102,
40,11,101,101,101,
41,11,71,71,71,
42,11,81,81,81,
43,11,81,81,81,
44,11,85,85,85,
45,11,118,118,118,
46,11,93,93,93,
47,11,3,3,3,
48,11,39,39,39,
49,11,6,6,6,
50,11,140,140,140,
51,11,84,84,84,
52,11,29,29,29,
53,11,82,82,82,
54,11,61,61,61,
55,11,116,116,116,
56,11,92,92,92,
57,11,101,101,101,
58,11,113,113,113,
59,11,105,105,105,
60,11,96,96,96,
61,11,107,107,107,
62,11,114,114,114,
63,11,115,115,115,
64,11,57,57,57,
65,11,72,72,72,
66,11,58,58,58,
67,11,28,28,28,
68,11,97,97,97,
69,11,104,104,104,
70,11,51,51,51,
71,11,64,64,64,
72,11,95,95,95,
73,11,26,26,26,
74,11,6,6,6,
75,11,115,115,115,
76,11,111,111,111,
77,11,144,144,144,
78,11,131,131,131,
79,11,91,91,91,
80,11,100,100,100,
81,11,195,195,195,
82,11,201,201,201,
83,11,155,155,155,
84,11,40,40,40,
85,11,48,48,48,
86,11,89,89,89,
87,11,92,92,92,
88,11,129,129,129,
89,11,140,140,140,
90,11,82,82,82,
91,11,73,73,73,
92,11,80,80,80,
93,11,118,118,118,
94,11,102,102,102,
95,11,101,101,101,
96,11,81,81,81,
97,11,64,64,64,
98,11,63,63,63,
99,11,73,73,73,
0,12,74,74,74,
1,12,117,117,117,
2,12,81,81,81,
3,12,88,88,88,
4,12,71,71,71,
5,12,32,32,32,
6,12,8,8,8,
7,12,76,76,76,
8,12,88,88,88,
9,12,85,85,85,
10,12,79,79,79,
11,12,84,84,84,
12,12,75,75,75,
13,12,67,67,67,
14,12,64,64,64,
15,12,61,61,61,
16,12,75,75,75,
17,12,80,80,80,
18,12,49,49,49,
19,12,59,59,59,
20,12,51,51,51,
21,12,63,63,63,
22,12,90,90,90,
23,12,79,79,79,
24,12,22,22,22,
25,12,58,58,58,
26,12,50,50,50,
27,12,36,36,36,
28,12,1,1,1,
29,12,66,66,66,
30,12,61,61,61,
31,12,83,83,83,
32,12,69,69,69,
33,12,91,91,91,
34,12,76,76,76,
35,12,6,6,6,
36,12,24,24,24,
37,12,22,22,22,
38,12,84,84,84,
39,12,88,88,88,
40,12,105,105,105,
41,12,79,79,79,
42,12,91,91,91,
43,12,95,95,95,
44,12,95,95,95,
45,12,129,129,129,
46,12,81,81,81,
47,12,0,0,0,
48,12,11,11,11,
49,12,19,19,19,
50,12,145,145,145,
51,12,54,54,54,
52,12,32,32,32,
53,12,125,125,125,
54,12,3,3,3,
55,12,66,66,66,
56,12,112,112,112,
57,12,100,100,100,
58,12,117,117,117,
59,12,115,115,115,
60,12,101,101,101,
61,12,120,120,120,
62,12,117,117,117,
63,12,120,120,120,
64,12,117,117,117,
65,12,27,27,27,
66,12,120,120,120,
67,12,93,93,93,
68,12,34,34,34,
69,12,82,82,82,
70,12,103,103,103,
71,12,0,0,0,
72,12,50,50,50,
73,12,101,101,101,
74,12,0,0,0,
75,12,113,113,113,
76,12,134,134,134,
77,12,100,100,100,
78,12,133,133,133,
79,12,101,101,101,
80,12,38,38,38,
81,12,104,104,104,
82,12,138,138,138,
83,12,172,172,172,
84,12,79,79,79,
85,12,24,24,24,
86,12,128,128,128,
87,12,114,114,114,
88,12,116,116,116,
89,12,79,79,79,
90,12,69,69,69,
91,12,70,70,70,
92,12,108,108,108,
93,12,83,83,83,
94,12,107,107,107,
95,12,105,105,105,
96,12,58,58,58,
97,12,45,45,45,
98,12,59,59,59,
99,12,72,72,72,
0,13,63,63,63,
1,13,106,106,106,
2,13,72,72,72,
3,13,77,77,77,
4,13,43,43,43,
5,13,65,65,65,
6,13,67,67,67,
7,13,16,16,16,
8,13,102,102,102,
9,13,169,169,169,
10,13,114,114,114,
11,13,99,99,99,
12,13,32,32,32,
13,13,46,46,46,
14,13,42,42,42,
15,13,61,61,61,
16,13,46,46,46,
17,13,92,92,92,
18,13,67,67,67,
19,13,42,42,42,
20,13,62,62,62,
21,13,88,88,88,
22,13,36,36,36,
23,13,8,8,8,
24,13,36,36,36,
25,13,57,57,57,
26,13,30,30,30,
27,13,8,8,8,
28,13,52,52,52,
29,13,39,39,39,
30,13,85,85,85,
31,13,69,69,69,
32,13,90,90,90,
33,13,52,52,52,
34,13,8,8,8,
35,13,0,0,0,
36,13,0,0,0,
37,13,67,67,67,
38,13,119,119,119,
39,13,64,64,64,
40,13,98,98,98,
41,13,56,56,56,
42,13,51,51,51,
43,13,52,52,52,
44,13,59,59,59,
45,13,88,88,88,
46,13,46,46,46,
47,13,33,33,33,
48,13,32,32,32,
49,13,50,50,50,
50,13,59,59,59,
51,13,23,23,23,
52,13,34,34,34,
53,13,73,73,73,
54,13,42,42,42,
55,13,105,105,105,
56,13,120,120,120,
57,13,126,126,126,
58,13,121,121,121,
59,13,98,98,98,
60,13,101,101,101,
61,13,116,116,116,
62,13,116,116,116,
63,13,113,113,113,
64,13,52,52,52,
65,13,84,84,84,
66,13,60,60,60,
67,13,79,79,79,
68,13,88,88,88,
69,13,51,51,51,
70,13,67,67,67,
71,13,67,67,67,
72,13,64,64,64,
73,13,107,107,107,
74,13,32,32,32,
75,13,15,15,15,
76,13,144,144,144,
77,13,65,65,65,
78,13,87,87,87,
79,13,110,110,110,
80,13,71,71,71,
81,13,31,31,31,
82,13,9,9,9,
83,13,127,127,127,
84,13,85,85,85,
85,13,66,66,66,
86,13,110,110,110,
87,13,145,145,145,
88,13,71,71,71,
89,13,73,73,73,
90,13,119,119,119,
91,13,141,141,141,
92,13,89,89,89,
93,13,139,139,139,
94,13,147,147,147,
95,13,71,71,71,
96,13,41,41,41,
97,13,62,62,62,
98,13,62,62,62,
99,13,75,75,75,
0,14,67,67,67,
1,14,105,105,105,
2,14,88,88,88,
3,14,135,135,135,
4,14,28,28,28,
5,14,32,32,32,
6,14,131,131,131,
7,14,54,54,54,
8,14,62,62,62,
9,14,149,149,149,
10,14,156,156,156,
11,14,120,120,120,
12,14,67,67,67,
13,14,60,60,60,
14,14,55,55,55,
15,14,56,56,56,
16,14,49,49,49,
17,14,64,64,64,
18,14,73,73,73,
19,14,27,27,27,
20,14,67,67,67,
21,14,33,33,33,
22,14,46,46,46,
23,14,28,28,28,
24,14,31,31,31,
25,14,1,1,1,
26,14,6,6,6,
27,14,53,53,53,
28,14,89,89,89,
29,14,71,71,71,
30,14,65,65,65,
31,14,93,93,93,
32,14,72,72,72,
33,14,51,51,51,
34,14,59,59,59,
35,14,0,0,0,
36,14,0,0,0,
37,14,35,35,35,
38,14,103,103,103,
39,14,62,62,62,
40,14,61,61,61,
41,14,82,82,82,
42,14,84,84,84,
43,14,81,81,81,
44,14,89,89,89,
45,14,58,58,58,
46,14,59,59,59,
47,14,79,79,79,
48,14,96,96,96,
49,14,107,107,107,
50,14,62,62,62,
51,14,72,72,72,
52,14,82,82,82,
53,14,79,79,79,
54,14,64,64,64,
55,14,41,41,41,
56,14,87,87,87,
57,14,116,116,116,
58,14,133,133,133,
59,14,116,116,116,
60,14,107,107,107,
61,14,103,103,103,
62,14,116,116,116,
63,14,114,114,114,
64,14,98,98,98,
65,14,120,120,120,
66,14,59,59,59,
67,14,37,37,37,
68,14,95,95,95,
69,14,82,82,82,
70,14,52,52,52,
71,14,67,67,67,
72,14,69,69,69,
73,14,85,85,85,
74,14,113,113,113,
75,14,22,22,22,
76,14,39,39,39,
77,14,146,146,146,
78,14,104,104,104,
79,14,91,91,91,
80,14,66,66,66,
81,14,70,70,70,
82,14,1,1,1,
83,14,133,133,133,
84,14,173,173,173,
85,14,130,130,130,
86,14,27,27,27,
87,14,66,66,66,
88,14,126,126,126,
89,14,123,123,123,
90,14,137,137,137,
91,14,82,82,82,
92,14,57,57,57,
93,14,94,94,94,
94,14,108,108,108,
95,14,65,65,65,
96,14,70,70,70,
97,14,59,59,59,
98,14,46,46,46,
99,14,62,62,62,
0,15,79,79,79,
1,15,99,99,99,
2,15,102,102,102,
3,15,99,99,99,
4,15,25,25,25,
5,15,25,25,25,
6,15,120,120,120,
7,15,80,80,80,
8,15,25,25,25,
9,15,53,53,53,
10,15,120,120,120,
11,15,100,100,100,
12,15,59,59,59,
13,15,103,103,103,
14,15,67,67,67,
15,15,90,90,90,
16,15,58,58,58,
17,15,57,57,57,
18,15,38,38,38,
19,15,20,20,20,
20,15,68,68,68,
21,15,95,95,95,
22,15,53,53,53,
23,15,25,25,25,
24,15,13,13,13,
25,15,40,40,40,
26,15,79,79,79,
27,15,79,79,79,
28,15,60,60,60,
29,15,96,96,96,
30,15,54,54,54,
31,15,87,87,87,
32,15,89,89,89,
33,15,67,67,67,
34,15,80,80,80,
35,15,44,44,44,
36,15,61,61,61,
37,15,68,68,68,
38,15,63,63,63,
39,15,66,66,66,
40,15,77,77,77,
41,15,80,80,80,
42,15,70,70,70,
43,15,82,82,82,
44,15,80,80,80,
45,15,74,74,74,
46,15,61,61,61,
47,15,82,82,82,
48,15,98,98,98,
49,15,98,98,98,
50,15,82,82,82,
51,15,81,81,81,
52,15,81,81,81,
53,15,79,79,79,
54,15,102,102,102,
55,15,83,83,83,
56,15,61,61,61,
57,15,53,53,53,
58,15,47,47,47,
59,15,86,86,86,
60,15,126,126,126,
61,15,113,113,113,
62,15,96,96,96,
63,15,120,120,120,
64,15,131,131,131,
65,15,88,88,88,
66,15,131,131,131,
67,15,76,76,76,
68,15,0,0,0,
69,15,50,50,50,
70,15,61,61,61,
71,15,53,53,53,
72,15,62,62,62,
73,15,89,89,89,
74,15,53,53,53,
75,15,99,99,99,
76,15,9,9,9,
77,15,50,50,50,
78,15,158,158,158,
79,15,53,53,53,
80,15,76,76,76,
81,15,97,97,97,
82,15,5,5,5,
83,15,105,105,105,
84,15,66,66,66,
85,15,143,143,143,
86,15,104,104,104,
87,15,76,76,76,
88,15,115,115,115,
89,15,122,122,122,
90,15,76,76,76,
91,15,48,48,48,
92,15,52,52,52,
93,15,23,23,23,
94,15,92,92,92,
95,15,85,85,85,
96,15,55,55,55,
97,15,64,64,64,
98,15,74,74,74,
99,15,76,76,76,
0,16,74,74,74,
1,16,99,99,99,
2,16,92,92,92,
3,16,70,70,70,
4,16,19,19,19,
5,16,25,25,25,
6,16,103,103,103,
7,16,59,59,59,
8,16,62,62,62,
9,16,54,54,54,
10,16,73,73,73,
11,16,76,76,76,
12,16,36,36,36,
13,16,47,47,47,
14,16,110,110,110,
15,16,53,53,53,
16,16,71,71,71,
17,16,34,34,34,
18,16,71,71,71,
19,16,40,40,40,
20,16,57,57,57,
21,16,0,0,0,
22,16,20,20,20,
23,16,1,1,1,
24,16,56,56,56,
25,16,106,106,106,
26,16,85,85,85,
27,16,93,93,93,
28,16,62,62,62,
29,16,77,77,77,
30,16,72,72,72,
31,16,48,48,48,
32,16,66,66,66,
33,16,66,66,66,
34,16,54,54,54,
35,16,72,72,72,
36,16,77,77,77,
37,16,64,64,64,
38,16,80,80,80,
39,16,82,82,82,
40,16,78,78,78,
41,16,71,71,71,
42,16,69,69,69,
43,16,57,57,57,
44,16,67,67,67,
45,16,77,77,77,
46,16,78,78,78,
47,16,90,90,90,
48,16,95,95,95,
49,16,81,81,81,
50,16,91,91,91,
51,16,86,86,86,
52,16,80,80,80,
53,16,71,71,71,
54,16,82,82,82,
55,16,99,99,99,
56,16,102,102,102,
57,16,101,101,101,
58,16,93,93,93,
59,16,72,72,72,
60,16,43,43,43,
61,16,41,41,41,
62,16,90,90,90,
63,16,105,105,105,
64,16,133,133,133,
65,16,125,125,125,
66,16,95,95,95,
67,16,104,104,104,
68,16,117,117,117,
69,16,0,0,0,
70,16,18,18,18,
71,16,79,79,79,
72,16,52,52,52,
73,16,36,36,36,
74,16,53,53,53,
75,16,78,78,78,
76,16,82,82,82,
77,16,0,0,0,
78,16,73,73,73,
79,16,61,61,61,
80,16,54,54,54,
81,16,107,107,107,
82,16,13,13,13,
83,16,68,68,68,
84,16,52,52,52,
85,16,42,42,42,
86,16,65,65,65,
87,16,90,90,90,
88,16,111,111,111,
89,16,103,103,103,
90,16,93,93,93,
91,16,93,93,93,
92,16,105,105,105,
93,16,129,129,129,
94,16,113,113,113,
95,16,140,140,140,
96,16,111,111,111,
97,16,91,91,91,
98,16,115,115,115,
99,16,128,128,128,
0,17,68,68,68,
1,17,95,95,95,
2,17,74,74,74,
3,17,85,85,85,
4,17,12,12,12,
5,17,73,73,73,
6,17,74,74,74,
7,17,68,68,68,
8,17,56,56,56,
9,17,44,44,44,
10,17,119,119,119,
11,17,87,87,87,
12,17,67,67,67,
13,17,34,34,34,
14,17,77,77,77,
15,17,81,81,81,
16,17,45,45,45,
17,17,50,50,50,
18,17,58,58,58,
19,17,30,30,30,
20,17,3,3,3,
21,17,37,37,37,
22,17,81,81,81,
23,17,94,94,94,
24,17,9,9,9,
25,17,89,89,89,
26,17,60,60,60,
27,17,67,67,67,
28,17,81,81,81,
29,17,56,56,56,
30,17,54,54,54,
31,17,47,47,47,
32,17,77,77,77,
33,17,65,65,65,
34,17,55,55,55,
35,17,67,67,67,
36,17,66,66,66,
37,17,63,63,63,
38,17,69,69,69,
39,17,65,65,65,
40,17,67,67,67,
41,17,71,71,71,
42,17,77,77,77,
43,17,79,79,79,
44,17,78,78,78,
45,17,71,71,71,
46,17,82,82,82,
47,17,80,80,80,
48,17,87,87,87,
49,17,96,96,96,
50,17,85,85,85,
51,17,88,88,88,
52,17,86,86,86,
53,17,97,97,97,
54,17,103,103,103,
55,17,92,92,92,
56,17,88,88,88,
57,17,94,94,94,
58,17,94,94,94,
59,17,105,105,105,
60,17,137,137,137,
61,17,103,103,103,
62,17,28,28,28,
63,17,60,60,60,
64,17,127,127,127,
65,17,118,118,118,
66,17,77,77,77,
67,17,130,130,130,
68,17,138,138,138,
69,17,64,64,64,
70,17,6,6,6,
71,17,42,42,42,
72,17,64,64,64,
73,17,28,28,28,
74,17,37,37,37,
75,17,50,50,50,
76,17,93,93,93,
77,17,87,87,87,
78,17,4,4,4,
79,17,66,66,66,
80,17,55,55,55,
81,17,77,77,77,
82,17,36,36,36,
83,17,48,48,48,
84,17,81,81,81,
85,17,61,61,61,
86,17,42,42,42,
87,17,77,77,77,
88,17,111,111,111,
89,17,63,63,63,
90,17,98,98,98,
91,17,84,84,84,
92,17,90,90,90,
93,17,30,30,30,
94,17,14,14,14,
95,17,149,149,149,
96,17,139,139,139,
97,17,136,136,136,
98,17,199,199,199,
99,17,89,89,89,
0,18,62,62,62,
1,18,90,90,90,
2,18,50,50,50,
3,18,67,67,67,
4,18,53,53,53,
5,18,89,89,89,
6,18,14,14,14,
7,18,62,62,62,
8,18,62,62,62,
9,18,73,73,73,
10,18,91,91,91,
11,18,58,58,58,
12,18,57,57,57,
13,18,41,41,41,
14,18,78,78,78,
15,18,66,66,66,
16,18,39,39,39,
17,18,39,39,39,
18,18,0,0,0,
19,18,13,13,13,
20,18,42,42,42,
21,18,115,115,115,
22,18,121,121,121,
23,18,71,71,71,
24,18,60,60,60,
25,18,45,45,45,
26,18,78,78,78,
27,18,89,89,89,
28,18,58,58,58,
29,18,32,32,32,
30,18,91,91,91,
31,18,90,90,90,
32,18,68,68,68,
33,18,65,65,65,
34,18,65,65,65,
35,18,58,58,58,
36,18,63,63,63,
37,18,54,54,54,
38,18,65,65,65,
39,18,84,84,84,
40,18,92,92,92,
41,18,100,100,100,
42,18,105,105,105,
43,18,109,109,109,
44,18,108,108,108,
45,18,97,97,97,
46,18,85,85,85,
47,18,113,113,113,
48,18,108,108,108,
49,18,96,96,96,
50,18,95,95,95,
51,18,93,93,93,
52,18,90,90,90,
53,18,85,85,85,
54,18,94,94,94,
55,18,90,90,90,
56,18,107,107,107,
57,18,116,116,116,
58,18,131,131,131,
59,18,132,132,132,
60,18,128,128,128,
61,18,143,143,143,
62,18,122,122,122,
63,18,71,71,71,
64,18,22,22,22,
65,18,19,19,19,
66,18,148,148,148,
67,18,159,159,159,
68,18,123,123,123,
69,18,157,157,157,
70,18,86,86,86,
71,18,4,4,4,
72,18,111,111,111,
73,18,65,65,65,
74,18,9,9,9,
75,18,36,36,36,
76,18,52,52,52,
77,18,46,46,46,
78,18,49,49,49,
79,18,24,24,24,
80,18,88,88,88,
81,18,48,48,48,
82,18,36,36,36,
83,18,40,40,40,
84,18,68,68,68,
85,18,50,50,50,
86,18,79,79,79,
87,18,55,55,55,
88,18,119,119,119,
89,18,101,101,101,
90,18,42,42,42,
91,18,81,81,81,
92,18,67,67,67,
93,18,49,49,49,
94,18,52,52,52,
95,18,153,153,153,
96,18,140,140,140,
97,18,107,107,107,
98,18,132,132,132,
99,18,0,0,0,
0,19,62,62,62,
1,19,91,91,91,
2,19,126,126,126,
3,19,42,42,42,
4,19,69,69,69,
5,19,51,51,51,
6,19,20,20,20,
7,19,41,41,41,
8,19,93,93,93,
9,19,74,74,74,
10,19,58,58,58,
11,19,44,44,44,
12,19,52,52,52,
13,19,56,56,56,
14,19,52,52,52,
15,19,51,51,51,
16,19,52,52,52,
17,19,58,58,58,
18,19,9,9,9,
19,19,39,39,39,
20,19,109,109,109,
21,19,84,84,84,
22,19,101,101,101,
23,19,110,110,110,
24,19,109,109,109,
25,19,53,53,53,
26,19,68,68,68,
27,19,43,43,43,
28,19,55,55,55,
29,19,105,105,105,
30,19,74,74,74,
31,19,59,59,59,
32,19,78,78,78,
33,19,60,60,60,
34,19,52,52,52,
35,19,65,65,65,
36,19,75,75,75,
37,19,78,78,78,
38,19,80,80,80,
39,19,99,99,99,
40,19,90,90,90,
41,19,89,89,89,
42,19,88,88,88,
43,19,95,95,95,
44,19,87,87,87,
45,19,96,96,96,
46,19,85,85,85,
47,19,88,88,88,
48,19,94,94,94,
49,19,100,100,100,
50,19,124,124,124,
51,19,100,100,100,
52,19,92,92,92,
53,19,79,79,79,
54,19,84,84,84,
55,19,85,85,85,
56,19,85,85,85,
57,19,88,88,88,
58,19,95,95,95,
59,19,107,107,107,
60,19,127,127,127,
61,19,121,121,121,
62,19,128,128,128,
63,19,145,145,145,
64,19,127,127,127,
65,19,38,38,38,
66,19,32,32,32,
67,19,147,147,147,
68,19,114,114,114,
69,19,91,91,91,
70,19,144,144,144,
71,19,23,23,23,
72,19,0,0,0,
73,19,47,47,47,
74,19,34,34,34,
75,19,2,2,2,
76,19,61,61,61,
77,19,12,12,12,
78,19,74,74,74,
79,19,17,17,17,
80,19,84,84,84,
81,19,107,107,107,
82,19,15,15,15,
83,19,36,36,36,
84,19,36,36,36,
85,19,28,28,28,
86,19,31,31,31,
87,19,66,66,66,
88,19,92,92,92,
89,19,70,70,70,
90,19,100,100,100,
91,19,103,103,103,
92,19,45,45,45,
93,19,67,67,67,
94,19,75,75,75,
95,19,58,58,58,
96,19,70,70,70,
97,19,89,89,89,
98,19,162,162,162,
99,19,81,81,81,
0,20,66,66,66,
1,20,85,85,85,
2,20,68,68,68,
3,20,77,77,77,
4,20,116,116,116,
5,20,27,27,27,
6,20,34,34,34,
7,20,35,35,35,
8,20,71,71,71,
9,20,74,74,74,
10,20,35,35,35,
11,20,56,56,56,
12,20,67,67,67,
13,20,48,48,48,
14,20,58,58,58,
15,20,66,66,66,
16,20,55,55,55,
17,20,27,27,27,
18,20,49,49,49,
19,20,53,53,53,
20,20,78,78,78,
21,20,91,91,91,
22,20,85,85,85,
23,20,126,126,126,
24,20,80,80,80,
25,20,54,54,54,
26,20,40,40,40,
27,20,86,86,86,
28,20,97,97,97,
29,20,69,69,69,
30,20,81,81,81,
31,20,76,76,76,
32,20,65,65,65,
33,20,62,62,62,
34,20,70,70,70,
35,20,70,70,70,
36,20,86,86,86,
37,20,87,87,87,
38,20,86,86,86,
39,20,84,84,84,
40,20,86,86,86,
41,20,85,85,85,
42,20,84,84,84,
43,20,96,96,96,
44,20,104,104,104,
45,20,117,117,117,
46,20,122,122,122,
47,20,99,99,99,
48,20,144,144,144,
49,20,127,127,127,
50,20,123,123,123,
51,20,140,140,140,
52,20,144,144,144,
53,20,128,128,128,
54,20,111,111,111,
55,20,81,81,81,
56,20,73,73,73,
57,20,79,79,79,
58,20,75,75,75,
59,20,71,71,71,
60,20,94,94,94,
61,20,114,114,114,
62,20,110,110,110,
63,20,112,112,112,
64,20,137,137,137,
65,20,159,159,159,
66,20,94,94,94,
67,20,30,30,30,
68,20,96,96,96,
69,20,157,157,157,
70,20,100,100,100,
71,20,122,122,122,
72,20,49,49,49,
73,20,0,0,0,
74,20,41,41,41,
75,20,42,42,42,
76,20,63,63,63,
77,20,29,29,29,
78,20,45,45,45,
79,20,52,52,52,
80,20,26,26,26,
81,20,112,112,112,
82,20,44,44,44,
83,20,17,17,17,
84,20,16,16,16,
85,20,9,9,9,
86,20,12,12,12,
87,20,54,54,54,
88,20,61,61,61,
89,20,33,33,33,
90,20,74,74,74,
91,20,103,103,103,
92,20,100,100,100,
93,20,60,60,60,
94,20,40,40,40,
95,20,67,67,67,
96,20,71,71,71,
97,20,71,71,71,
98,20,106,106,106,
99,20,51,51,51,
0,21,57,57,57,
1,21,63,63,63,
2,21,5,5,5,
3,21,68,68,68,
4,21,126,126,126,
5,21,80,80,80,
6,21,11,11,11,
7,21,42,42,42,
8,21,60,60,60,
9,21,28,28,28,
10,21,26,26,26,
11,21,81,81,81,
12,21,85,85,85,
13,21,42,42,42,
14,21,61,61,61,
15,21,47,47,47,
16,21,38,38,38,
17,21,35,35,35,
18,21,101,101,101,
19,21,53,53,53,
20,21,56,56,56,
21,21,58,58,58,
22,21,92,92,92,
23,21,93,93,93,
24,21,88,88,88,
25,21,26,26,26,
26,21,71,71,71,
27,21,95,95,95,
28,21,80,80,80,
29,21,86,86,86,
30,21,85,85,85,
31,21,76,76,76,
32,21,67,67,67,
33,21,59,59,59,
34,21,58,58,58,
35,21,59,59,59,
36,21,69,69,69,
37,21,71,71,71,
38,21,84,84,84,
39,21,84,84,84,
40,21,90,90,90,
41,21,114,114,114,
42,21,134,134,134,
43,21,157,157,157,
44,21,175,175,175,
45,21,188,188,188,
46,21,177,177,177,
47,21,143,143,143,
48,21,175,175,175,
49,21,192,192,192,
50,21,181,181,181,
51,21,167,167,167,
52,21,163,163,163,
53,21,160,160,160,
54,21,164,164,164,
55,21,141,141,141,
56,21,117,117,117,
57,21,84,84,84,
58,21,72,72,72,
59,21,72,72,72,
60,21,75,75,75,
61,21,82,82,82,
62,21,98,98,98,
63,21,99,99,99,
64,21,113,113,113,
65,21,128,128,128,
66,21,143,143,143,
67,21,125,125,125,
68,21,58,58,58,
69,21,94,94,94,
70,21,150,150,150,
71,21,119,119,119,
72,21,168,168,168,
73,21,50,50,50,
74,21,5,5,5,
75,21,64,64,64,
76,21,75,75,75,
77,21,6,6,6,
78,21,17,17,17,
79,21,68,68,68,
80,21,37,37,37,
81,21,23,23,23,
82,21,69,69,69,
83,21,14,14,14,
84,21,6,6,6,
85,21,20,20,20,
86,21,69,69,69,
87,21,40,40,40,
88,21,63,63,63,
89,21,17,17,17,
90,21,10,10,10,
91,21,82,82,82,
92,21,79,79,79,
93,21,38,38,38,
94,21,3,3,3,
95,21,47,47,47,
96,21,65,65,65,
97,21,0,0,0,
98,21,19,19,19,
99,21,59,59,59,
0,22,77,77,77,
1,22,71,71,71,
2,22,49,49,49,
3,22,0,0,0,
4,22,103,103,103,
5,22,70,70,70,
6,22,21,21,21,
7,22,47,47,47,
8,22,89,89,89,
9,22,10,10,10,
10,22,43,43,43,
11,22,102,102,102,
12,22,85,85,85,
13,22,45,45,45,
14,22,33,33,33,
15,22,73,73,73,
16,22,99,99,99,
17,22,52,52,52,
18,22,96,96,96,
19,22,74,74,74,
20,22,80,80,80,
21,22,55,55,55,
22,22,45,45,45,
23,22,67,67,67,
24,22,45,45,45,
25,22,68,68,68,
26,22,67,67,67,
27,22,73,73,73,
28,22,74,74,74,
29,22,73,73,73,
30,22,73,73,73,
31,22,70,70,70,
32,22,62,62,62,
33,22,55,55,55,
34,22,43,43,43,
35,22,51,51,51,
36,22,70,70,70,
37,22,87,87,87,
38,22,96,96,96,
39,22,149,149,149,
40,22,183,183,183,
41,22,155,155,155,
42,22,131,131,131,
43,22,143,143,143,
44,22,150,150,150,
45,22,161,161,161,
46,22,173,173,173,
47,22,175,175,175,
48,22,194,194,194,
49,22,172,172,172,
50,22,165,165,165,
51,22,174,174,174,
52,22,176,176,176,
53,22,168,168,168,
54,22,165,165,165,
55,22,170,170,170,
56,22,164,164,164,
57,22,151,151,151,
58,22,116,116,116,
59,22,80,80,80,
60,22,55,55,55,
61,22,67,67,67,
62,22,79,79,79,
63,22,88,88,88,
64,22,97,97,97,
65,22,123,123,123,
66,22,124,124,124,
67,22,109,109,109,
68,22,137,137,137,
69,22,68,68,68,
70,22,128,128,128,
71,22,161,161,161,
72,22,122,122,122,
73,22,66,66,66,
74,22,8,8,8,
75,22,41,41,41,
76,22,38,38,38,
77,22,21,21,21,
78,22,28,28,28,
79,22,49,49,49,
80,22,39,39,39,
81,22,6,6,6,
82,22,45,45,45,
83,22,65,65,65,
84,22,3,3,3,
85,22,7,7,7,
86,22,55,55,55,
87,22,31,31,31,
88,22,66,66,66,
89,22,75,75,75,
90,22,54,54,54,
91,22,54,54,54,
92,22,0,0,0,
93,22,37,37,37,
94,22,70,70,70,
95,22,39,39,39,
96,22,45,45,45,
97,22,60,60,60,
98,22,42,42,42,
99,22,75,75,75,
0,23,64,64,64,
1,23,86,86,86,
2,23,59,59,59,
3,23,3,3,3,
4,23,36,36,36,
5,23,82,82,82,
6,23,62,62,62,
7,23,7,7,7,
8,23,19,19,19,
9,23,47,47,47,
10,23,33,33,33,
11,23,74,74,74,
12,23,63,63,63,
13,23,51,51,51,
14,23,38,38,38,
15,23,113,113,113,
16,23,95,95,95,
17,23,67,67,67,
18,23,62,62,62,
19,23,75,75,75,
20,23,86,86,86,
21,23,68,68,68,
22,23,47,47,47,
23,23,35,35,35,
24,23,62,62,62,
25,23,76,76,76,
26,23,74,74,74,
27,23,58,58,58,
28,23,69,69,69,
29,23,75,75,75,
30,23,67,67,67,
31,23,59,59,59,
32,23,46,46,46,
33,23,50,50,50,
34,23,67,67,67,
35,23,95,95,95,
36,23,99,99,99,
37,23,144,144,144,
38,23,162,162,162,
39,23,164,164,164,
40,23,140,140,140,
41,23,155,155,155,
42,23,201,201,201,
43,23,215,215,215,
44,23,190,190,190,
45,23,134,134,134,
46,23,106,106,106,
47,23,134,134,134,
48,23,147,147,147,
49,23,184,184,184,
50,23,181,181,181,
51,23,200,200,200,
52,23,201,201,201,
53,23,194,194,194,
54,23,158,158,158,
55,23,151,151,151,
56,23,161,161,161,
57,23,166,166,166,
58,23,163,163,163,
59,23,138,138,138,
60,23,74,74,74,
61,23,45,45,45,
62,23,58,58,58,
63,23,74,74,74,
64,23,85,85,85,
65,23,105,105,105,
66,23,94,94,94,
67,23,110,110,110,
68,23,97,97,97,
69,23,106,106,106,
70,23,32,32,32,
71,23,102,102,102,
72,23,177,177,177,
73,23,134,134,134,
74,23,67,67,67,
75,23,0,0,0,
76,23,25,25,25,
77,23,22,22,22,
78,23,45,45,45,
79,23,41,41,41,
80,23,44,44,44,
81,23,32,32,32,
82,23,17,17,17,
83,23,52,52,52,
84,23,34,34,34,
85,23,71,71,71,
86,23,38,38,38,
87,23,66,66,66,
88,23,53,53,53,
89,23,38,38,38,
90,23,53,53,53,
91,23,21,21,21,
92,23,42,42,42,
93,23,49,49,49,
94,23,81,81,81,
95,23,79,79,79,
96,23,87,87,87,
97,23,96,96,96,
98,23,64,64,64,
99,23,27,27,27,
0,24,72,72,72,
1,24,55,55,55,
2,24,84,84,84,
3,24,7,7,7,
4,24,15,15,15,
5,24,88,88,88,
6,24,96,96,96,
7,24,42,42,42,
8,24,0,0,0,
9,24,24,24,24,
10,24,14,14,14,
11,24,43,43,43,
12,24,59,59,59,
13,24,29,29,29,
14,24,63,63,63,
15,24,113,113,113,
16,24,83,83,83,
17,24,78,78,78,
18,24,56,56,56,
19,24,62,62,62,
20,24,70,70,70,
21,24,98,98,98,
22,24,58,58,58,
23,24,61,61,61,
24,24,68,68,68,
25,24,69,69,69,
26,24,70,70,70,
27,24,69,69,69,
28,24,71,71,71,
29,24,63,63,63,
30,24,89,89,89,
31,24,21,21,21,
32,24,22,22,22,
33,24,59,59,59,
34,24,97,97,97,
35,24,113,113,113,
36,24,97,97,97,
37,24,122,122,122,
38,24,139,139,139,
39,24,171,171,171,
40,24,197,197,197,
41,24,175,175,175,
42,24,141,141,141,
43,24,70,70,70,
44,24,9,9,9,
45,24,0,0,0,
46,24,0,0,0,
47,24,0,0,0,
48,24,0,0,0,
49,24,9,9,9,
50,24,2,2,2,
51,24,30,30,30,
52,24,126,126,126,
53,24,167,167,167,
54,24,182,182,182,
55,24,155,155,155,
56,24,151,151,151,
57,24,146,146,146,
58,24,172,172,172,
59,24,172,172,172,
60,24,151,151,151,
61,24,86,86,86,
62,24,50,50,50,
63,24,53,53,53,
64,24,67,67,67,
65,24,76,76,76,
66,24,93,93,93,
67,24,96,96,96,
68,24,102,102,102,
69,24,102,102,102,
70,24,118,118,118,
71,24,0,0,0,
72,24,131,131,131,
73,24,175,175,175,
74,24,111,111,111,
75,24,22,22,22,
76,24,16,16,16,
77,24,28,28,28,
78,24,40,40,40,
79,24,60,60,60,
80,24,70,70,70,
81,24,19,19,19,
82,24,49,49,49,
83,24,50,50,50,
84,24,23,23,23,
85,24,48,48,48,
86,24,27,27,27,
87,24,40,40,40,
88,24,46,46,46,
89,24,65,65,65,
90,24,38,38,38,
91,24,32,32,32,
92,24,47,47,47,
93,24,25,25,25,
94,24,56,56,56,
95,24,107,107,107,
96,24,103,103,103,
97,24,64,64,64,
98,24,85,85,85,
99,24,122,122,122,
0,25,160,160,160,
1,25,71,71,71,
2,25,112,112,112,
3,25,14,14,14,
4,25,40,40,40,
5,25,42,42,42,
6,25,72,72,72,
7,25,88,88,88,
8,25,16,16,16,
9,25,33,33,33,
10,25,14,14,14,
11,25,25,25,25,
12,25,47,47,47,
13,25,26,26,26,
14,25,73,73,73,
15,25,108,108,108,
16,25,97,97,97,
17,25,61,61,61,
18,25,37,37,37,
19,25,88,88,88,
20,25,79,79,79,
21,25,61,61,61,
22,25,49,49,49,
23,25,67,67,67,
24,25,72,72,72,
25,25,67,67,67,
26,25,56,56,56,
27,25,57,57,57,
28,25,32,32,32,
29,25,43,43,43,
30,25,21,21,21,
31,25,97,97,97,
32,25,118,118,118,
33,25,100,100,100,
34,25,86,86,86,
35,25,68,68,68,
36,25,108,108,108,
37,25,116,116,116,
38,25,229,229,229,
39,25,130,130,130,
40,25,0,0,0,
41,25,0,0,0,
42,25,25,25,25,
43,25,93,93,93,
44,25,65,65,65,
45,25,159,159,159,
46,25,158,158,158,
47,25,36,36,36,
48,25,109,109,109,
49,25,122,122,122,
50,25,107,107,107,
51,25,84,84,84,
52,25,32,32,32,
53,25,71,71,71,
54,25,135,135,135,
55,25,171,171,171,
56,25,160,160,160,
57,25,151,151,151,
58,25,139,139,139,
59,25,148,148,148,
60,25,183,183,183,
61,25,182,182,182,
62,25,95,95,95,
63,25,31,31,31,
64,25,49,49,49,
65,25,62,62,62,
66,25,72,72,72,
67,25,87,87,87,
68,25,103,103,103,
69,25,118,118,118,
70,25,104,104,104,
71,25,82,82,82,
72,25,10,10,10,
73,25,161,161,161,
74,25,187,187,187,
75,25,104,104,104,
76,25,27,27,27,
77,25,36,36,36,
78,25,30,30,30,
79,25,71,71,71,
80,25,31,31,31,
81,25,12,12,12,
82,25,37,37,37,
83,25,0,0,0,
84,25,52,52,52,
85,25,14,14,14,
86,25,7,7,7,
87,25,40,40,40,
88,25,37,37,37,
89,25,25,25,25,
90,25,63,63,63,
91,25,34,34,34,
92,25,23,23,23,
93,25,53,53,53,
94,25,84,84,84,
95,25,55,55,55,
96,25,56,56,56,
97,25,52,52,52,
98,25,121,121,121,
99,25,134,134,134,
0,26,117,117,117,
1,26,110,110,110,
2,26,60,60,60,
3,26,22,22,22,
4,26,14,14,14,
5,26,43,43,43,
6,26,66,66,66,
7,26,51,51,51,
8,26,10,10,10,
9,26,40,40,40,
10,26,38,38,38,
11,26,33,33,33,
12,26,57,57,57,
13,26,37,37,37,
14,26,84,84,84,
15,26,95,95,95,
16,26,53,53,53,
17,26,45,45,45,
18,26,94,94,94,
19,26,111,111,111,
20,26,96,96,96,
21,26,35,35,35,
22,26,52,52,52,
23,26,59,59,59,
24,26,45,45,45,
25,26,38,38,38,
26,26,61,61,61,
27,26,37,37,37,
28,26,57,57,57,
29,26,34,34,34,
30,26,130,130,130,
31,26,190,190,190,
32,26,154,154,154,
33,26,65,65,65,
34,26,114,114,114,
35,26,211,211,211,
36,26,214,214,214,
37,26,140,140,140,
38,26,64,64,64,
39,26,47,47,47,
40,26,84,84,84,
41,26,98,98,98,
42,26,64,64,64,
43,26,85,85,85,
44,26,118,118,118,
45,26,36,36,36,
46,26,16,16,16,
47,26,73,73,73,
48,26,37,37,37,
49,26,76,76,76,
50,26,75,75,75,
51,26,56,56,56,
52,26,19,19,19,
53,26,17,17,17,
54,26,29,29,29,
55,26,24,24,24,
56,26,189,189,189,
57,26,145,145,145,
58,26,171,171,171,
59,26,161,161,161,
60,26,149,149,149,
61,26,188,188,188,
62,26,180,180,180,
63,26,97,97,97,
64,26,37,37,37,
65,26,53,53,53,
66,26,55,55,55,
67,26,79,79,79,
68,26,107,107,107,
69,26,129,129,129,
70,26,101,101,101,
71,26,150,150,150,
72,26,51,51,51,
73,26,43,43,43,
74,26,128,128,128,
75,26,129,129,129,
76,26,51,51,51,
77,26,42,42,42,
78,26,42,42,42,
79,26,0,0,0,
80,26,43,43,43,
81,26,44,44,44,
82,26,52,52,52,
83,26,54,54,54,
84,26,35,35,35,
85,26,9,9,9,
86,26,16,16,16,
87,26,35,35,35,
88,26,38,38,38,
89,26,42,42,42,
90,26,88,88,88,
91,26,86,86,86,
92,26,61,61,61,
93,26,80,80,80,
94,26,80,80,80,
95,26,31,31,31,
96,26,95,95,95,
97,26,46,46,46,
98,26,99,99,99,
99,26,64,64,64,
0,27,75,75,75,
1,27,58,58,58,
2,27,90,90,90,
3,27,63,63,63,
4,27,0,0,0,
5,27,42,42,42,
6,27,35,35,35,
7,27,15,15,15,
8,27,36,36,36,
9,27,51,51,51,
10,27,48,48,48,
11,27,62,62,62,
12,27,41,41,41,
13,27,32,32,32,
14,27,106,106,106,
15,27,64,64,64,
16,27,49,49,49,
17,27,89,89,89,
18,27,88,88,88,
19,27,96,96,96,
20,27,50,50,50,
21,27,40,40,40,
22,27,53,53,53,
23,27,54,54,54,
24,27,25,25,25,
25,27,25,25,25,
26,27,33,33,33,
27,27,65,65,65,
28,27,44,44,44,
29,27,161,161,161,
30,27,180,180,180,
31,27,148,148,148,
32,27,90,90,90,
33,27,131,131,131,
34,27,238,238,238,
35,27,215,215,215,
36,27,156,156,156,
37,27,93,93,93,
38,27,33,33,33,
39,27,9,9,9,
40,27,56,56,56,
41,27,83,83,83,
42,27,74,74,74,
43,27,100,100,100,
44,27,171,171,171,
45,27,169,169,169,
46,27,109,109,109,
47,27,78,78,78,
48,27,48,48,48,
49,27,105,105,105,
50,27,121,121,121,
51,27,80,80,80,
52,27,189,189,189,
53,27,187,187,187,
54,27,129,129,129,
55,27,81,81,81,
56,27,39,39,39,
57,27,123,123,123,
58,27,101,101,101,
59,27,181,181,181,
60,27,125,125,125,
61,27,142,142,142,
62,27,191,191,191,
63,27,169,169,169,
64,27,90,90,90,
65,27,47,47,47,
66,27,65,65,65,
67,27,101,101,101,
68,27,97,97,97,
69,27,131,131,131,
70,27,112,112,112,
71,27,126,126,126,
72,27,141,141,141,
73,27,50,50,50,
74,27,31,31,31,
75,27,64,64,64,
76,27,44,44,44,
77,27,72,72,72,
78,27,27,27,27,
79,27,0,0,0,
80,27,12,12,12,
81,27,19,19,19,
82,27,13,13,13,
83,27,42,42,42,
84,27,63,63,63,
85,27,16,16,16,
86,27,40,40,40,
87,27,24,24,24,
88,27,34,34,34,
89,27,66,66,66,
90,27,52,52,52,
91,27,53,53,53,
92,27,51,51,51,
93,27,68,68,68,
94,27,107,107,107,
95,27,95,95,95,
96,27,91,91,91,
97,27,68,68,68,
98,27,149,149,149,
99,27,79,79,79,
0,28,50,50,50,
1,28,33,33,33,
2,28,136,136,136,
3,28,90,90,90,
4,28,0,0,0,
5,28,70,70,70,
6,28,13,13,13,
7,28,4,4,4,
8,28,59,59,59,
9,28,37,37,37,
10,28,35,35,35,
11,28,73,73,73,
12,28,26,26,26,
13,28,57,57,57,
14,28,82,82,82,
15,28,76,76,76,
16,28,89,89,89,
17,28,90,90,90,
18,28,91,91,91,
19,28,61,61,61,
20,28,40,40,40,
21,28,54,54,54,
22,28,51,51,51,
23,28,40,40,40,
24,28,41,41,41,
25,28,5,5,5,
26,28,71,71,71,
27,28,33,33,33,
28,28,71,71,71,
29,28,120,120,120,
30,28,119,119,119,
31,28,73,73,73,
32,28,183,183,183,
33,28,208,208,208,
34,28,174,174,174,
35,28,144,144,144,
36,28,102,102,102,
37,28,0,0,0,
38,28,25,25,25,
39,28,85,85,85,
40,28,90,90,90,
41,28,74,74,74,
42,28,90,90,90,
43,28,107,107,107,
44,28,113,113,113,
45,28,98,98,98,
46,28,105,105,105,
47,28,30,30,30,
48,28,88,88,88,
49,28,92,92,92,
50,28,75,75,75,
51,28,127,127,127,
52,28,45,45,45,
53,28,0,0,0,
54,28,39,39,39,
55,28,106,106,106,
56,28,132,132,132,
57,28,173,173,173,
58,28,126,126,126,
59,28,186,186,186,
60,28,168,168,168,
61,28,107,107,107,
62,28,123,123,123,
63,28,178,178,178,
64,28,156,156,156,
65,28,72,72,72,
66,28,80,80,80,
67,28,87,87,87,
68,28,95,95,95,
69,28,100,100,100,
70,28,116,116,116,
71,28,118,118,118,
72,28,131,131,131,
73,28,106,106,106,
74,28,37,37,37,
75,28,34,34,34,
76,28,68,68,68,
77,28,122,122,122,
78,28,45,45,45,
79,28,0,0,0,
80,28,0,0,0,
81,28,14,14,14,
82,28,23,23,23,
83,28,35,35,35,
84,28,21,21,21,
85,28,9,9,9,
86,28,58,58,58,
87,28,93,93,93,
88,28,71,71,71,
89,28,74,74,74,
90,28,69,69,69,
91,28,51,51,51,
92,28,61,61,61,
93,28,86,86,86,
94,28,99,99,99,
95,28,97,97,97,
96,28,52,52,52,
97,28,116,116,116,
98,28,122,122,122,
99,28,18,18,18,
0,29,66,66,66,
1,29,38,38,38,
2,29,108,108,108,
3,29,120,120,120,
4,29,5,5,5,
5,29,39,39,39,
6,29,18,18,18,
7,29,10,10,10,
8,29,43,43,43,
9,29,34,34,34,
10,29,35,35,35,
11,29,36,36,36,
12,29,47,47,47,
13,29,77,77,77,
14,29,64,64,64,
15,29,82,82,82,
16,29,101,101,101,
17,29,77,77,77,
18,29,76,76,76,
19,29,42,42,42,
20,29,51,51,51,
21,29,48,48,48,
22,29,45,45,45,
23,29,60,60,60,
24,29,28,28,28,
25,29,55,55,55,
26,29,44,44,44,
27,29,55,55,55,
28,29,82,82,82,
29,29,60,60,60,
30,29,125,125,125,
31,29,227,227,227,
32,29,206,206,206,
33,29,176,176,176,
34,29,145,145,145,
35,29,169,169,169,
36,29,105,105,105,
37,29,138,138,138,
38,29,159,159,159,
39,29,189,189,189,
40,29,192,192,192,
41,29,181,181,181,
42,29,138,138,138,
43,29,149,149,149,
44,29,140,140,140,
45,29,160,160,160,
46,29,159,159,159,
47,29,150,150,150,
48,29,167,167,167,
49,29,177,177,177,
50,29,155,155,155,
51,29,153,153,153,
52,29,187,187,187,
53,29,161,161,161,
54,29,177,177,177,
55,29,125,125,125,
56,29,75,75,75,
57,29,44,44,44,
58,29,114,114,114,
59,29,202,202,202,
60,29,177,177,177,
61,29,176,176,176,
62,29,93,93,93,
63,29,107,107,107,
64,29,182,182,182,
65,29,137,137,137,
66,29,80,80,80,
67,29,88,88,88,
68,29,94,94,94,
69,29,81,81,81,
70,29,118,118,118,
71,29,133,133,133,
72,29,105,105,105,
73,29,128,128,128,
74,29,73,73,73,
75,29,34,34,34,
76,29,54,54,54,
77,29,82,82,82,
78,29,108,108,108,
79,29,104,104,104,
80,29,33,33,33,
81,29,2,2,2,
82,29,7,7,7,
83,29,29,29,29,
84,29,44,44,44,
85,29,37,37,37,
86,29,42,42,42,
87,29,73,73,73,
88,29,82,82,82,
89,29,88,88,88,
90,29,55,55,55,
91,29,95,95,95,
92,29,84,84,84,
93,29,66,66,66,
94,29,104,104,104,
95,29,83,83,83,
96,29,66,66,66,
97,29,93,93,93,
98,29,64,64,64,
99,29,0,0,0,
0,30,65,65,65,
1,30,87,87,87,
2,30,20,20,20,
3,30,107,107,107,
4,30,82,82,82,
5,30,0,0,0,
6,30,0,0,0,
7,30,3,3,3,
8,30,5,5,5,
9,30,40,40,40,
10,30,38,38,38,
11,30,24,24,24,
12,30,54,54,54,
13,30,78,78,78,
14,30,45,45,45,
15,30,72,72,72,
16,30,72,72,72,
17,30,86,86,86,
18,30,60,60,60,
19,30,38,38,38,
20,30,53,53,53,
21,30,44,44,44,
22,30,62,62,62,
23,30,67,67,67,
24,30,82,82,82,
25,30,62,62,62,
26,30,81,81,81,
27,30,87,87,87,
28,30,31,31,31,
29,30,80,80,80,
30,30,200,200,200,
31,30,225,225,225,
32,30,211,211,211,
33,30,170,170,170,
34,30,125,125,125,
35,30,184,184,184,
36,30,180,180,180,
37,30,157,157,157,
38,30,155,155,155,
39,30,132,132,132,
40,30,116,116,116,
41,30,74,74,74,
42,30,141,141,141,
43,30,153,153,153,
44,30,162,162,162,
45,30,163,163,163,
46,30,131,131,131,
47,30,183,183,183,
48,30,154,154,154,
49,30,142,142,142,
50,30,153,153,153,
51,30,128,128,128,
52,30,114,114,114,
53,30,144,144,144,
54,30,163,163,163,
55,30,197,197,197,
56,30,166,166,166,
57,30,147,147,147,
58,30,170,170,170,
59,30,163,163,163,
60,30,172,172,172,
61,30,187,187,187,
62,30,140,140,140,
63,30,96,96,96,
64,30,124,124,124,
65,30,122,122,122,
66,30,88,88,88,
67,30,123,123,123,
68,30,105,105,105,
69,30,110,110,110,
70,30,107,107,107,
71,30,119,119,119,
72,30,106,106,106,
73,30,105,105,105,
74,30,125,125,125,
75,30,24,24,24,
76,30,35,35,35,
77,30,102,102,102,
78,30,134,134,134,
79,30,126,126,126,
80,30,131,131,131,
81,30,43,43,43,
82,30,30,30,30,
83,30,27,27,27,
84,30,37,37,37,
85,30,51,51,51,
86,30,40,40,40,
87,30,31,31,31,
88,30,59,59,59,
89,30,78,78,78,
90,30,71,71,71,
91,30,61,61,61,
92,30,82,82,82,
93,30,78,78,78,
94,30,66,66,66,
95,30,72,72,72,
96,30,22,22,22,
97,30,95,95,95,
98,30,34,34,34,
99,30,61,61,61,
0,31,104,104,104,
1,31,47,47,47,
2,31,65,65,65,
3,31,51,51,51,
4,31,119,119,119,
5,31,42,42,42,
6,31,0,0,0,
7,31,5,5,5,
8,31,2,2,2,
9,31,30,30,30,
10,31,17,17,17,
11,31,30,30,30,
12,31,82,82,82,
13,31,83,83,83,
14,31,51,51,51,
15,31,61,61,61,
16,31,49,49,49,
17,31,57,57,57,
18,31,48,48,48,
19,31,57,57,57,
20,31,49,49,49,
21,31,57,57,57,
22,31,76,76,76,
23,31,26,26,26,
24,31,46,46,46,
25,31,65,65,65,
26,31,106,106,106,
27,31,101,101,101,
28,31,90,90,90,
29,31,140,140,140,
30,31,190,190,190,
31,31,229,229,229,
32,31,157,157,157,
33,31,143,143,143,
34,31,155,155,155,
35,31,161,161,161,
36,31,130,130,130,
37,31,106,106,106,
38,31,96,96,96,
39,31,102,102,102,
40,31,90,90,90,
41,31,155,155,155,
42,31,163,163,163,
43,31,125,125,125,
44,31,122,122,122,
45,31,133,133,133,
46,31,115,115,115,
47,31,159,159,159,
48,31,123,123,123,
49,31,129,129,129,
50,31,130,130,130,
51,31,139,139,139,
52,31,147,147,147,
53,31,141,141,141,
54,31,162,162,162,
55,31,165,165,165,
56,31,126,126,126,
57,31,151,151,151,
58,31,184,184,184,
59,31,201,201,201,
60,31,169,169,169,
61,31,160,160,160,
62,31,168,168,168,
63,31,137,137,137,
64,31,138,138,138,
65,31,138,138,138,
66,31,129,129,129,
67,31,89,89,89,
68,31,108,108,108,
69,31,120,120,120,
70,31,118,118,118,
71,31,104,104,104,
72,31,129,129,129,
73,31,126,126,126,
74,31,143,143,143,
75,31,63,63,63,
76,31,44,44,44,
 
#2
23,37,95,95,95,
24,37,91,91,91,
25,37,109,109,109,
26,37,149,149,149,
27,37,184,184,184,
28,37,172,172,172,
29,37,187,187,187,
30,37,114,114,114,
31,37,123,123,123,
32,37,132,132,132,
33,37,134,134,134,
34,37,106,106,106,
35,37,93,93,93,
36,37,85,85,85,
37,37,77,77,77,
38,37,80,80,80,
39,37,38,38,38,
40,37,140,140,140,
41,37,73,73,73,
42,37,69,69,69,
43,37,87,87,87,
44,37,76,76,76,
45,37,71,71,71,
46,37,71,71,71,
47,37,73,73,73,
48,37,78,78,78,
49,37,83,83,83,
50,37,58,58,58,
51,37,56,56,56,
52,37,61,61,61,
53,37,67,67,67,
54,37,81,81,81,
55,37,81,81,81,
56,37,64,64,64,
57,37,52,52,52,
58,37,68,68,68,
59,37,115,115,115,
60,37,101,101,101,
61,37,126,126,126,
62,37,143,143,143,
63,37,130,130,130,
64,37,171,171,171,
65,37,171,171,171,
66,37,138,138,138,
67,37,165,165,165,
68,37,174,174,174,
69,37,137,137,137,
70,37,127,127,127,
71,37,119,119,119,
72,37,91,91,91,
73,37,112,112,112,
74,37,138,138,138,
75,37,137,137,137,
76,37,142,142,142,
77,37,60,60,60,
78,37,35,35,35,
79,37,44,44,44,
80,37,109,109,109,
81,37,147,147,147,
82,37,98,98,98,
83,37,82,82,82,
84,37,43,43,43,
85,37,56,56,56,
86,37,28,28,28,
87,37,20,20,20,
88,37,67,67,67,
89,37,67,67,67,
90,37,74,74,74,
91,37,90,90,90,
92,37,123,123,123,
93,37,82,82,82,
94,37,147,147,147,
95,37,92,92,92,
96,37,56,56,56,
97,37,61,61,61,
98,37,51,51,51,
99,37,64,64,64,
0,38,47,47,47,
1,38,44,44,44,
2,38,32,32,32,
3,38,11,11,11,
4,38,71,71,71,
5,38,27,27,27,
6,38,33,33,33,
7,38,5,5,5,
8,38,16,16,16,
9,38,3,3,3,
10,38,52,52,52,
11,38,127,127,127,
12,38,115,115,115,
13,38,98,98,98,
14,38,85,85,85,
15,38,54,54,54,
16,38,33,33,33,
17,38,48,48,48,
18,38,61,61,61,
19,38,60,60,60,
20,38,68,68,68,
21,38,68,68,68,
22,38,91,91,91,
23,38,82,82,82,
24,38,107,107,107,
25,38,137,137,137,
26,38,167,167,167,
27,38,149,149,149,
28,38,186,186,186,
29,38,150,150,150,
30,38,115,115,115,
31,38,132,132,132,
32,38,132,132,132,
33,38,120,120,120,
34,38,104,104,104,
35,38,83,83,83,
36,38,83,83,83,
37,38,76,76,76,
38,38,64,64,64,
39,38,81,81,81,
40,38,142,142,142,
41,38,59,59,59,
42,38,81,81,81,
43,38,68,68,68,
44,38,62,62,62,
45,38,64,64,64,
46,38,55,55,55,
47,38,56,56,56,
48,38,62,62,62,
49,38,77,77,77,
50,38,74,74,74,
51,38,71,71,71,
52,38,56,56,56,
53,38,59,59,59,
54,38,67,67,67,
55,38,69,69,69,
56,38,75,75,75,
57,38,67,67,67,
58,38,80,80,80,
59,38,63,63,63,
60,38,103,103,103,
61,38,105,105,105,
62,38,152,152,152,
63,38,144,144,144,
64,38,160,160,160,
65,38,184,184,184,
66,38,162,162,162,
67,38,140,140,140,
68,38,176,176,176,
69,38,135,135,135,
70,38,120,120,120,
71,38,123,123,123,
72,38,92,92,92,
73,38,109,109,109,
74,38,122,122,122,
75,38,155,155,155,
76,38,166,166,166,
77,38,94,94,94,
78,38,23,23,23,
79,38,59,59,59,
80,38,70,70,70,
81,38,123,123,123,
82,38,77,77,77,
83,38,103,103,103,
84,38,80,80,80,
85,38,8,8,8,
86,38,70,70,70,
87,38,51,51,51,
88,38,91,91,91,
89,38,69,69,69,
90,38,47,47,47,
91,38,62,62,62,
92,38,79,79,79,
93,38,101,101,101,
94,38,49,49,49,
95,38,62,62,62,
96,38,97,97,97,
97,38,97,97,97,
98,38,1,1,1,
99,38,39,39,39,
0,39,27,27,27,
1,39,83,83,83,
2,39,52,52,52,
3,39,0,0,0,
4,39,95,95,95,
5,39,95,95,95,
6,39,58,58,58,
7,39,52,52,52,
8,39,13,13,13,
9,39,0,0,0,
10,39,123,123,123,
11,39,143,143,143,
12,39,82,82,82,
13,39,101,101,101,
14,39,85,85,85,
15,39,44,44,44,
16,39,27,27,27,
17,39,44,44,44,
18,39,57,57,57,
19,39,57,57,57,
20,39,66,66,66,
21,39,65,65,65,
22,39,93,93,93,
23,39,90,90,90,
24,39,136,136,136,
25,39,156,156,156,
26,39,156,156,156,
27,39,150,150,150,
28,39,177,177,177,
29,39,142,142,142,
30,39,119,119,119,
31,39,140,140,140,
32,39,127,127,127,
33,39,123,123,123,
34,39,85,85,85,
35,39,79,79,79,
36,39,63,63,63,
37,39,70,70,70,
38,39,47,47,47,
39,39,111,111,111,
40,39,98,98,98,
41,39,56,56,56,
42,39,52,52,52,
43,39,57,57,57,
44,39,54,54,54,
45,39,49,49,49,
46,39,47,47,47,
47,39,42,42,42,
48,39,43,43,43,
49,39,52,52,52,
50,39,47,47,47,
51,39,75,75,75,
52,39,77,77,77,
53,39,48,48,48,
54,39,48,48,48,
55,39,66,66,66,
56,39,63,63,63,
57,39,66,66,66,
58,39,72,72,72,
59,39,83,83,83,
60,39,68,68,68,
61,39,109,109,109,
62,39,116,116,116,
63,39,162,162,162,
64,39,146,146,146,
65,39,166,166,166,
66,39,179,179,179,
67,39,131,131,131,
68,39,181,181,181,
69,39,155,155,155,
70,39,124,124,124,
71,39,116,116,116,
72,39,108,108,108,
73,39,115,115,115,
74,39,106,106,106,
75,39,146,146,146,
76,39,158,158,158,
77,39,157,157,157,
78,39,27,27,27,
79,39,34,34,34,
80,39,95,95,95,
81,39,118,118,118,
82,39,61,61,61,
83,39,37,37,37,
84,39,48,48,48,
85,39,27,27,27,
86,39,48,48,48,
87,39,38,38,38,
88,39,22,22,22,
89,39,89,89,89,
90,39,47,47,47,
91,39,30,30,30,
92,39,93,93,93,
93,39,97,97,97,
94,39,82,82,82,
95,39,67,67,67,
96,39,79,79,79,
97,39,125,125,125,
98,39,0,0,0,
99,39,23,23,23,
0,40,1,1,1,
1,40,75,75,75,
2,40,106,106,106,
3,40,6,6,6,
4,40,61,61,61,
5,40,76,76,76,
6,40,110,110,110,
7,40,76,76,76,
8,40,14,14,14,
9,40,41,41,41,
10,40,105,105,105,
11,40,48,48,48,
12,40,73,73,73,
13,40,71,71,71,
14,40,55,55,55,
15,40,34,34,34,
16,40,41,41,41,
17,40,42,42,42,
18,40,53,53,53,
19,40,87,87,87,
20,40,74,74,74,
21,40,69,69,69,
22,40,96,96,96,
23,40,101,101,101,
24,40,146,146,146,
25,40,169,169,169,
26,40,141,141,141,
27,40,145,145,145,
28,40,163,163,163,
29,40,136,136,136,
30,40,140,140,140,
31,40,128,128,128,
32,40,126,126,126,
33,40,105,105,105,
34,40,73,73,73,
35,40,57,57,57,
36,40,76,76,76,
37,40,69,69,69,
38,40,45,45,45,
39,40,139,139,139,
40,40,59,59,59,
41,40,49,49,49,
42,40,51,51,51,
43,40,39,39,39,
44,40,31,31,31,
45,40,32,32,32,
46,40,32,32,32,
47,40,25,25,25,
48,40,26,26,26,
49,40,43,43,43,
50,40,54,54,54,
51,40,58,58,58,
52,40,96,96,96,
53,40,108,108,108,
54,40,60,60,60,
55,40,56,56,56,
56,40,61,61,61,
57,40,62,62,62,
58,40,62,62,62,
59,40,71,71,71,
60,40,79,79,79,
61,40,86,86,86,
62,40,133,133,133,
63,40,130,130,130,
64,40,146,146,146,
65,40,156,156,156,
66,40,168,168,168,
67,40,154,154,154,
68,40,172,172,172,
69,40,157,157,157,
70,40,108,108,108,
71,40,128,128,128,
72,40,111,111,111,
73,40,124,124,124,
74,40,120,120,120,
75,40,124,124,124,
76,40,132,132,132,
77,40,145,145,145,
78,40,27,27,27,
79,40,33,33,33,
80,40,136,136,136,
81,40,112,112,112,
82,40,103,103,103,
83,40,96,96,96,
84,40,105,105,105,
85,40,37,37,37,
86,40,0,0,0,
87,40,0,0,0,
88,40,10,10,10,
89,40,64,64,64,
90,40,94,94,94,
91,40,45,45,45,
92,40,11,11,11,
93,40,75,75,75,
94,40,45,45,45,
95,40,42,42,42,
96,40,143,143,143,
97,40,56,56,56,
98,40,32,32,32,
99,40,42,42,42,
0,41,28,28,28,
1,41,63,63,63,
2,41,89,89,89,
3,41,1,1,1,
4,41,42,42,42,
5,41,63,63,63,
6,41,15,15,15,
7,41,44,44,44,
8,41,123,123,123,
9,41,132,132,132,
10,41,110,110,110,
11,41,98,98,98,
12,41,110,110,110,
13,41,119,119,119,
14,41,92,92,92,
15,41,30,30,30,
16,41,49,49,49,
17,41,39,39,39,
18,41,60,60,60,
19,41,76,76,76,
20,41,74,74,74,
21,41,74,74,74,
22,41,99,99,99,
23,41,123,123,123,
24,41,142,142,142,
25,41,169,169,169,
26,41,139,139,139,
27,41,152,152,152,
28,41,157,157,157,
29,41,130,130,130,
30,41,143,143,143,
31,41,120,120,120,
32,41,119,119,119,
33,41,88,88,88,
34,41,58,58,58,
35,41,77,77,77,
36,41,73,73,73,
37,41,64,64,64,
38,41,75,75,75,
39,41,120,120,120,
40,41,25,25,25,
41,41,49,49,49,
42,41,33,33,33,
43,41,31,31,31,
44,41,56,56,56,
45,41,82,82,82,
46,41,95,95,95,
47,41,102,102,102,
48,41,100,100,100,
49,41,79,79,79,
50,41,67,67,67,
51,41,72,72,72,
52,41,90,90,90,
53,41,87,87,87,
54,41,85,85,85,
55,41,68,68,68,
56,41,58,58,58,
57,41,54,54,54,
58,41,71,71,71,
59,41,68,68,68,
60,41,72,72,72,
61,41,65,65,65,
62,41,110,110,110,
63,41,113,113,113,
64,41,144,144,144,
65,41,143,143,143,
66,41,161,161,161,
67,41,169,169,169,
68,41,147,147,147,
69,41,172,172,172,
70,41,115,115,115,
71,41,134,134,134,
72,41,121,121,121,
73,41,90,90,90,
74,41,116,116,116,
75,41,139,139,139,
76,41,130,130,130,
77,41,148,148,148,
78,41,39,39,39,
79,41,54,54,54,
80,41,143,143,143,
81,41,114,114,114,
82,41,108,108,108,
83,41,106,106,106,
84,41,103,103,103,
85,41,113,113,113,
86,41,73,73,73,
87,41,68,68,68,
88,41,88,88,88,
89,41,31,31,31,
90,41,100,100,100,
91,41,83,83,83,
92,41,46,46,46,
93,41,33,33,33,
94,41,58,58,58,
95,41,63,63,63,
96,41,179,179,179,
97,41,40,40,40,
98,41,60,60,60,
99,41,47,47,47,
0,42,24,24,24,
1,42,14,14,14,
2,42,42,42,42,
3,42,4,4,4,
4,42,22,22,22,
5,42,39,39,39,
6,42,16,16,16,
7,42,98,98,98,
8,42,169,169,169,
9,42,132,132,132,
10,42,105,105,105,
11,42,85,85,85,
12,42,87,87,87,
13,42,112,112,112,
14,42,73,73,73,
15,42,21,21,21,
16,42,50,50,50,
17,42,43,43,43,
18,42,62,62,62,
19,42,69,69,69,
20,42,45,45,45,
21,42,86,86,86,
22,42,101,101,101,
23,42,135,135,135,
24,42,141,141,141,
25,42,159,159,159,
26,42,130,130,130,
27,42,128,128,128,
28,42,131,131,131,
29,42,123,123,123,
30,42,105,105,105,
31,42,110,110,110,
32,42,106,106,106,
33,42,79,79,79,
34,42,74,74,74,
35,42,74,74,74,
36,42,65,65,65,
37,42,39,39,39,
38,42,121,121,121,
39,42,62,62,62,
40,42,32,32,32,
41,42,32,32,32,
42,42,63,63,63,
43,42,132,132,132,
44,42,161,161,161,
45,42,157,157,157,
46,42,164,164,164,
47,42,162,162,162,
48,42,158,158,158,
49,42,152,152,152,
50,42,127,127,127,
51,42,112,112,112,
52,42,99,99,99,
53,42,140,140,140,
54,42,86,86,86,
55,42,50,50,50,
56,42,66,66,66,
57,42,54,54,54,
58,42,58,58,58,
59,42,73,73,73,
60,42,73,73,73,
61,42,76,76,76,
62,42,88,88,88,
63,42,123,123,123,
64,42,124,124,124,
65,42,129,129,129,
66,42,158,158,158,
67,42,173,173,173,
68,42,137,137,137,
69,42,168,168,168,
70,42,121,121,121,
71,42,134,134,134,
72,42,113,113,113,
73,42,90,90,90,
74,42,124,124,124,
75,42,145,145,145,
76,42,139,139,139,
77,42,164,164,164,
78,42,68,68,68,
79,42,41,41,41,
80,42,143,143,143,
81,42,108,108,108,
82,42,84,84,84,
83,42,80,80,80,
84,42,79,79,79,
85,42,120,120,120,
86,42,105,105,105,
87,42,78,78,78,
88,42,67,67,67,
89,42,111,111,111,
90,42,94,94,94,
91,42,86,86,86,
92,42,71,71,71,
93,42,5,5,5,
94,42,69,69,69,
95,42,90,90,90,
96,42,74,74,74,
97,42,32,32,32,
98,42,46,46,46,
99,42,59,59,59,
0,43,26,26,26,
1,43,49,49,49,
2,43,0,0,0,
3,43,13,13,13,
4,43,47,47,47,
5,43,61,61,61,
6,43,27,27,27,
7,43,27,27,27,
8,43,64,64,64,
9,43,78,78,78,
10,43,126,126,126,
11,43,72,72,72,
12,43,84,84,84,
13,43,114,114,114,
14,43,77,77,77,
15,43,14,14,14,
16,43,47,47,47,
17,43,44,44,44,
18,43,56,56,56,
19,43,53,53,53,
20,43,62,62,62,
21,43,88,88,88,
22,43,105,105,105,
23,43,139,139,139,
24,43,151,151,151,
25,43,155,155,155,
26,43,135,135,135,
27,43,111,111,111,
28,43,97,97,97,
29,43,125,125,125,
30,43,103,103,103,
31,43,116,116,116,
32,43,105,105,105,
33,43,73,73,73,
34,43,74,74,74,
35,43,61,61,61,
36,43,70,70,70,
37,43,55,55,55,
38,43,141,141,141,
39,43,17,17,17,
40,43,36,36,36,
41,43,97,97,97,
42,43,168,168,168,
43,43,146,146,146,
44,43,106,106,106,
45,43,80,80,80,
46,43,85,85,85,
47,43,88,88,88,
48,43,90,90,90,
49,43,119,119,119,
50,43,144,144,144,
51,43,152,152,152,
52,43,158,158,158,
53,43,160,160,160,
54,43,123,123,123,
55,43,66,66,66,
56,43,55,55,55,
57,43,72,72,72,
58,43,55,55,55,
59,43,64,64,64,
60,43,74,74,74,
61,43,80,80,80,
62,43,75,75,75,
63,43,109,109,109,
64,43,130,130,130,
65,43,151,151,151,
66,43,155,155,155,
67,43,176,176,176,
68,43,153,153,153,
69,43,149,149,149,
70,43,100,100,100,
71,43,142,142,142,
72,43,115,115,115,
73,43,118,118,118,
74,43,139,139,139,
75,43,110,110,110,
76,43,149,149,149,
77,43,175,175,175,
78,43,88,88,88,
79,43,39,39,39,
80,43,123,123,123,
81,43,76,76,76,
82,43,77,77,77,
83,43,92,92,92,
84,43,104,104,104,
85,43,57,57,57,
86,43,12,12,12,
87,43,19,19,19,
88,43,0,0,0,
89,43,76,76,76,
90,43,83,83,83,
91,43,50,50,50,
92,43,86,86,86,
93,43,74,74,74,
94,43,60,60,60,
95,43,61,61,61,
96,43,0,0,0,
97,43,77,77,77,
98,43,56,56,56,
99,43,54,54,54,
0,44,8,8,8,
1,44,88,88,88,
2,44,84,84,84,
3,44,20,20,20,
4,44,37,37,37,
5,44,35,35,35,
6,44,44,44,44,
7,44,32,32,32,
8,44,55,55,55,
9,44,92,92,92,
10,44,131,131,131,
11,44,64,64,64,
12,44,87,87,87,
13,44,156,156,156,
14,44,89,89,89,
15,44,11,11,11,
16,44,44,44,44,
17,44,46,46,46,
18,44,52,52,52,
19,44,59,59,59,
20,44,68,68,68,
21,44,91,91,91,
22,44,132,132,132,
23,44,141,141,141,
24,44,145,145,145,
25,44,160,160,160,
26,44,142,142,142,
27,44,112,112,112,
28,44,84,84,84,
29,44,120,120,120,
30,44,111,111,111,
31,44,115,115,115,
32,44,102,102,102,
33,44,92,92,92,
34,44,80,80,80,
35,44,73,73,73,
36,44,57,57,57,
37,44,104,104,104,
38,44,94,94,94,
39,44,12,12,12,
40,44,101,101,101,
41,44,164,164,164,
42,44,109,109,109,
43,44,72,72,72,
44,44,55,55,55,
45,44,61,61,61,
46,44,56,56,56,
47,44,53,53,53,
48,44,54,54,54,
49,44,64,64,64,
50,44,98,98,98,
51,44,128,128,128,
52,44,159,159,159,
53,44,149,149,149,
54,44,140,140,140,
55,44,96,96,96,
56,44,57,57,57,
57,44,71,71,71,
58,44,68,68,68,
59,44,57,57,57,
60,44,75,75,75,
61,44,77,77,77,
62,44,84,84,84,
63,44,92,92,92,
64,44,135,135,135,
65,44,146,146,146,
66,44,142,142,142,
67,44,187,187,187,
68,44,159,159,159,
69,44,138,138,138,
70,44,106,106,106,
71,44,139,139,139,
72,44,120,120,120,
73,44,108,108,108,
74,44,134,134,134,
75,44,91,91,91,
76,44,136,136,136,
77,44,166,166,166,
78,44,115,115,115,
79,44,27,27,27,
80,44,125,125,125,
81,44,99,99,99,
82,44,76,76,76,
83,44,32,32,32,
84,44,52,52,52,
85,44,61,61,61,
86,44,0,0,0,
87,44,25,25,25,
88,44,75,75,75,
89,44,65,65,65,
90,44,22,22,22,
91,44,42,42,42,
92,44,66,66,66,
93,44,52,52,52,
94,44,78,78,78,
95,44,24,24,24,
96,44,28,28,28,
97,44,64,64,64,
98,44,58,58,58,
99,44,45,45,45,
0,45,30,30,30,
1,45,58,58,58,
2,45,61,61,61,
3,45,27,27,27,
4,45,28,28,28,
5,45,37,37,37,
6,45,122,122,122,
7,45,92,92,92,
8,45,77,77,77,
9,45,137,137,137,
10,45,119,119,119,
11,45,85,85,85,
12,45,78,78,78,
13,45,120,120,120,
14,45,91,91,91,
15,45,28,28,28,
16,45,41,41,41,
17,45,43,43,43,
18,45,53,53,53,
19,45,64,64,64,
20,45,64,64,64,
21,45,96,96,96,
22,45,147,147,147,
23,45,155,155,155,
24,45,149,149,149,
25,45,148,148,148,
26,45,144,144,144,
27,45,111,111,111,
28,45,104,104,104,
29,45,107,107,107,
30,45,98,98,98,
31,45,111,111,111,
32,45,89,89,89,
33,45,79,79,79,
34,45,62,62,62,
35,45,81,81,81,
36,45,47,47,47,
37,45,140,140,140,
38,45,29,29,29,
39,45,90,90,90,
40,45,165,165,165,
41,45,84,84,84,
42,45,54,54,54,
43,45,54,54,54,
44,45,66,66,66,
45,45,54,54,54,
46,45,57,57,57,
47,45,56,56,56,
48,45,65,65,65,
49,45,67,67,67,
50,45,59,59,59,
51,45,81,81,81,
52,45,133,133,133,
53,45,181,181,181,
54,45,140,140,140,
55,45,104,104,104,
56,45,58,58,58,
57,45,57,57,57,
58,45,79,79,79,
59,45,57,57,57,
60,45,72,72,72,
61,45,81,81,81,
62,45,84,84,84,
63,45,83,83,83,
64,45,134,134,134,
65,45,144,144,144,
66,45,150,150,150,
67,45,186,186,186,
68,45,168,168,168,
69,45,145,145,145,
70,45,127,127,127,
71,45,143,143,143,
72,45,129,129,129,
73,45,97,97,97,
74,45,122,122,122,
75,45,129,129,129,
76,45,142,142,142,
77,45,160,160,160,
78,45,135,135,135,
79,45,3,3,3,
80,45,103,103,103,
81,45,115,115,115,
82,45,109,109,109,
83,45,68,68,68,
84,45,38,38,38,
85,45,0,0,0,
86,45,63,63,63,
87,45,0,0,0,
88,45,110,110,110,
89,45,88,88,88,
90,45,13,13,13,
91,45,36,36,36,
92,45,15,15,15,
93,45,53,53,53,
94,45,47,47,47,
95,45,57,57,57,
96,45,85,85,85,
97,45,67,67,67,
98,45,20,20,20,
99,45,17,17,17,
0,46,61,61,61,
1,46,59,59,59,
2,46,0,0,0,
3,46,62,62,62,
4,46,19,19,19,
5,46,30,30,30,
6,46,104,104,104,
7,46,87,87,87,
8,46,40,40,40,
9,46,103,103,103,
10,46,106,106,106,
11,46,76,76,76,
12,46,95,95,95,
13,46,120,120,120,
14,46,99,99,99,
15,46,32,32,32,
16,46,51,51,51,
17,46,46,46,46,
18,46,61,61,61,
19,46,67,67,67,
20,46,64,64,64,
21,46,87,87,87,
22,46,156,156,156,
23,46,151,151,151,
24,46,141,141,141,
25,46,152,152,152,
26,46,166,166,166,
27,46,101,101,101,
28,46,106,106,106,
29,46,119,119,119,
30,46,105,105,105,
31,46,110,110,110,
32,46,93,93,93,
33,46,72,72,72,
34,46,73,73,73,
35,46,64,64,64,
36,46,95,95,95,
37,46,111,111,111,
38,46,28,28,28,
39,46,170,170,170,
40,46,104,104,104,
41,46,50,50,50,
42,46,56,56,56,
43,46,66,66,66,
44,46,52,52,52,
45,46,67,67,67,
46,46,54,54,54,
47,46,55,55,55,
48,46,52,52,52,
49,46,59,59,59,
50,46,87,87,87,
51,46,69,69,69,
52,46,116,116,116,
53,46,147,147,147,
54,46,154,154,154,
55,46,112,112,112,
56,46,68,68,68,
57,46,56,56,56,
58,46,89,89,89,
59,46,54,54,54,
60,46,64,64,64,
61,46,87,87,87,
62,46,85,85,85,
63,46,88,88,88,
64,46,128,128,128,
65,46,152,152,152,
66,46,142,142,142,
67,46,189,189,189,
68,46,178,178,178,
69,46,161,161,161,
70,46,148,148,148,
71,46,136,136,136,
72,46,131,131,131,
73,46,103,103,103,
74,46,114,114,114,
75,46,142,142,142,
76,46,148,148,148,
77,46,167,167,167,
78,46,127,127,127,
79,46,11,11,11,
80,46,150,150,150,
81,46,100,100,100,
82,46,72,72,72,
83,46,91,91,91,
84,46,106,106,106,
85,46,102,102,102,
86,46,94,94,94,
87,46,24,24,24,
88,46,11,11,11,
89,46,24,24,24,
90,46,15,15,15,
91,46,39,39,39,
92,46,55,55,55,
93,46,59,59,59,
94,46,53,53,53,
95,46,80,80,80,
96,46,49,49,49,
97,46,74,74,74,
98,46,63,63,63,
99,46,15,15,15,
0,47,62,62,62,
1,47,52,52,52,
2,47,89,89,89,
3,47,69,69,69,
4,47,30,30,30,
5,47,24,24,24,
6,47,89,89,89,
7,47,98,98,98,
8,47,65,65,65,
9,47,74,74,74,
10,47,118,118,118,
11,47,80,80,80,
12,47,100,100,100,
13,47,109,109,109,
14,47,91,91,91,
15,47,31,31,31,
16,47,43,43,43,
17,47,40,40,40,
18,47,58,58,58,
19,47,65,65,65,
20,47,60,60,60,
21,47,66,66,66,
22,47,156,156,156,
23,47,148,148,148,
24,47,139,139,139,
25,47,153,153,153,
26,47,154,154,154,
27,47,93,93,93,
28,47,105,105,105,
29,47,108,108,108,
30,47,108,108,108,
31,47,104,104,104,
32,47,92,92,92,
33,47,68,68,68,
34,47,79,79,79,
35,47,55,55,55,
36,47,148,148,148,
37,47,45,45,45,
38,47,105,105,105,
39,47,165,165,165,
40,47,64,64,64,
41,47,56,56,56,
42,47,88,88,88,
43,47,78,78,78,
44,47,79,79,79,
45,47,156,156,156,
46,47,59,59,59,
47,47,73,73,73,
48,47,100,100,100,
49,47,87,87,87,
50,47,46,46,46,
51,47,163,163,163,
52,47,96,96,96,
53,47,105,105,105,
54,47,156,156,156,
55,47,129,129,129,
56,47,78,78,78,
57,47,48,48,48,
58,47,80,80,80,
59,47,66,66,66,
60,47,63,63,63,
61,47,86,86,86,
62,47,85,85,85,
63,47,90,90,90,
64,47,101,101,101,
65,47,143,143,143,
66,47,145,145,145,
67,47,190,190,190,
68,47,179,179,179,
69,47,147,147,147,
70,47,153,153,153,
71,47,106,106,106,
72,47,138,138,138,
73,47,114,114,114,
74,47,126,126,126,
75,47,122,122,122,
76,47,150,150,150,
77,47,159,159,159,
78,47,120,120,120,
79,47,0,0,0,
80,47,126,126,126,
81,47,136,136,136,
82,47,103,103,103,
83,47,96,96,96,
84,47,99,99,99,
85,47,100,100,100,
86,47,124,124,124,
87,47,68,68,68,
88,47,34,34,34,
89,47,59,59,59,
90,47,23,23,23,
91,47,56,56,56,
92,47,87,87,87,
93,47,52,52,52,
94,47,62,62,62,
95,47,49,49,49,
96,47,43,43,43,
97,47,75,75,75,
98,47,51,51,51,
99,47,22,22,22,
0,48,52,52,52,
1,48,63,63,63,
2,48,103,103,103,
3,48,47,47,47,
4,48,41,41,41,
5,48,54,54,54,
6,48,28,28,28,
7,48,110,110,110,
8,48,132,132,132,
9,48,74,74,74,
10,48,136,136,136,
11,48,98,98,98,
12,48,102,102,102,
13,48,124,124,124,
14,48,105,105,105,
15,48,17,17,17,
16,48,33,33,33,
17,48,35,35,35,
18,48,51,51,51,
19,48,57,57,57,
20,48,52,52,52,
21,48,82,82,82,
22,48,158,158,158,
23,48,144,144,144,
24,48,130,130,130,
25,48,169,169,169,
26,48,142,142,142,
27,48,90,90,90,
28,48,109,109,109,
29,48,118,118,118,
30,48,104,104,104,
31,48,105,105,105,
32,48,91,91,91,
33,48,77,77,77,
34,48,65,65,65,
35,48,108,108,108,
36,48,121,121,121,
37,48,26,26,26,
38,48,149,149,149,
39,48,130,130,130,
40,48,56,56,56,
41,48,68,68,68,
42,48,98,98,98,
43,48,152,152,152,
44,48,103,103,103,
45,48,143,143,143,
46,48,48,48,48,
47,48,31,31,31,
48,48,218,218,218,
49,48,120,120,120,
50,48,105,105,105,
51,48,178,178,178,
52,48,85,85,85,
53,48,70,70,70,
54,48,152,152,152,
55,48,132,132,132,
56,48,91,91,91,
57,48,42,42,42,
58,48,72,72,72,
59,48,70,70,70,
60,48,60,60,60,
61,48,90,90,90,
62,48,87,87,87,
63,48,92,92,92,
64,48,76,76,76,
65,48,145,145,145,
66,48,156,156,156,
67,48,185,185,185,
68,48,157,157,157,
69,48,98,98,98,
70,48,146,146,146,
71,48,112,112,112,
72,48,142,142,142,
73,48,107,107,107,
74,48,111,111,111,
75,48,128,128,128,
76,48,160,160,160,
77,48,164,164,164,
78,48,105,105,105,
79,48,21,21,21,
80,48,54,54,54,
81,48,149,149,149,
82,48,122,122,122,
83,48,109,109,109,
84,48,102,102,102,
85,48,123,123,123,
86,48,109,109,109,
87,48,25,25,25,
88,48,5,5,5,
89,48,14,14,14,
90,48,78,78,78,
91,48,48,48,48,
92,48,56,56,56,
93,48,31,31,31,
94,48,88,88,88,
95,48,80,80,80,
96,48,61,61,61,
97,48,34,34,34,
98,48,55,55,55,
99,48,17,17,17,
0,49,25,25,25,
1,49,74,74,74,
2,49,37,37,37,
3,49,56,56,56,
4,49,23,23,23,
5,49,42,42,42,
6,49,26,26,26,
7,49,31,31,31,
8,49,152,152,152,
9,49,103,103,103,
10,49,75,75,75,
11,49,107,107,107,
12,49,99,99,99,
13,49,132,132,132,
14,49,118,118,118,
15,49,17,17,17,
16,49,35,35,35,
17,49,31,31,31,
18,49,54,54,54,
19,49,66,66,66,
20,49,58,58,58,
21,49,78,78,78,
22,49,149,149,149,
23,49,154,154,154,
24,49,135,135,135,
25,49,185,185,185,
26,49,142,142,142,
27,49,80,80,80,
28,49,118,118,118,
29,49,129,129,129,
30,49,105,105,105,
31,49,102,102,102,
32,49,100,100,100,
33,49,84,84,84,
34,49,62,62,62,
35,49,147,147,147,
36,49,48,48,48,
37,49,56,56,56,
38,49,165,165,165,
39,49,103,103,103,
40,49,67,67,67,
41,49,77,77,77,
42,49,65,65,65,
43,49,87,87,87,
44,49,182,182,182,
45,49,160,160,160,
46,49,35,35,35,
47,49,11,11,11,
48,49,173,173,173,
49,49,178,178,178,
50,49,143,143,143,
51,49,99,99,99,
52,49,94,94,94,
53,49,67,67,67,
54,49,127,127,127,
55,49,132,132,132,
56,49,104,104,104,
57,49,29,29,29,
58,49,68,68,68,
59,49,70,70,70,
60,49,62,62,62,
61,49,85,85,85,
62,49,96,96,96,
63,49,96,96,96,
64,49,83,83,83,
65,49,149,149,149,
66,49,147,147,147,
67,49,168,168,168,
68,49,155,155,155,
69,49,81,81,81,
70,49,153,153,153,
71,49,122,122,122,
72,49,137,137,137,
73,49,128,128,128,
74,49,125,125,125,
75,49,127,127,127,
76,49,162,162,162,
77,49,184,184,184,
78,49,81,81,81,
79,49,36,36,36,
80,49,35,35,35,
81,49,34,34,34,
82,49,114,114,114,
83,49,113,113,113,
84,49,101,101,101,
85,49,131,131,131,
86,49,106,106,106,
87,49,26,26,26,
88,49,17,17,17,
89,49,49,49,49,
90,49,64,64,64,
91,49,32,32,32,
92,49,60,60,60,
93,49,0,0,0,
94,49,12,12,12,
95,49,48,48,48,
96,49,37,37,37,
97,49,21,21,21,
98,49,47,47,47,
99,49,6,6,6,
0,50,0,0,0,
1,50,90,90,90,
2,50,35,35,35,
3,50,62,62,62,
4,50,53,53,53,
5,50,59,59,59,
6,50,62,62,62,
7,50,66,66,66,
8,50,50,50,50,
9,50,165,165,165,
10,50,54,54,54,
11,50,77,77,77,
12,50,124,124,124,
13,50,122,122,122,
14,50,121,121,121,
15,50,23,23,23,
16,50,33,33,33,
17,50,29,29,29,
18,50,48,48,48,
19,50,57,57,57,
20,50,56,56,56,
21,50,74,74,74,
22,50,145,145,145,
23,50,166,166,166,
24,50,119,119,119,
25,50,179,179,179,
26,50,170,170,170,
27,50,96,96,96,
28,50,112,112,112,
29,50,140,140,140,
30,50,110,110,110,
31,50,109,109,109,
32,50,108,108,108,
33,50,78,78,78,
34,50,113,113,113,
35,50,108,108,108,
36,50,33,33,33,
37,50,71,71,71,
38,50,168,168,168,
39,50,100,100,100,
40,50,75,75,75,
41,50,74,74,74,
42,50,89,89,89,
43,50,61,61,61,
44,50,139,139,139,
45,50,64,64,64,
46,50,117,117,117,
47,50,121,121,121,
48,50,43,43,43,
49,50,160,160,160,
50,50,125,125,125,
51,50,79,79,79,
52,50,65,65,65,
53,50,65,65,65,
54,50,106,106,106,
55,50,134,134,134,
56,50,103,103,103,
57,50,38,38,38,
58,50,77,77,77,
59,50,71,71,71,
60,50,57,57,57,
61,50,85,85,85,
62,50,88,88,88,
63,50,97,97,97,
64,50,90,90,90,
65,50,162,162,162,
66,50,122,122,122,
67,50,173,173,173,
68,50,167,167,167,
69,50,85,85,85,
70,50,148,148,148,
71,50,113,113,113,
72,50,113,113,113,
73,50,135,135,135,
74,50,136,136,136,
75,50,123,123,123,
76,50,157,157,157,
77,50,190,190,190,
78,50,68,68,68,
79,50,26,26,26,
80,50,50,50,50,
81,50,18,18,18,
82,50,100,100,100,
83,50,120,120,120,
84,50,101,101,101,
85,50,99,99,99,
86,50,128,128,128,
87,50,54,54,54,
88,50,42,42,42,
89,50,52,52,52,
90,50,69,69,69,
91,50,31,31,31,
92,50,38,38,38,
93,50,34,34,34,
94,50,8,8,8,
95,50,36,36,36,
96,50,28,28,28,
97,50,10,10,10,
98,50,9,9,9,
99,50,24,24,24,
0,51,49,49,49,
1,51,89,89,89,
2,51,59,59,59,
3,51,54,54,54,
4,51,47,47,47,
5,51,76,76,76,
6,51,40,40,40,
7,51,117,117,117,
8,51,77,77,77,
9,51,55,55,55,
10,51,138,138,138,
11,51,44,44,44,
12,51,102,102,102,
13,51,132,132,132,
14,51,148,148,148,
15,51,32,32,32,
16,51,28,28,28,
17,51,32,32,32,
18,51,37,37,37,
19,51,44,44,44,
20,51,48,48,48,
21,51,61,61,61,
22,51,121,121,121,
23,51,152,152,152,
24,51,111,111,111,
25,51,135,135,135,
26,51,180,180,180,
27,51,121,121,121,
28,51,80,80,80,
29,51,151,151,151,
30,51,126,126,126,
31,51,114,114,114,
32,51,113,113,113,
33,51,88,88,88,
34,51,161,161,161,
35,51,109,109,109,
36,51,43,43,43,
37,51,69,69,69,
38,51,169,169,169,
39,51,112,112,112,
40,51,76,76,76,
41,51,75,75,75,
42,51,85,85,85,
43,51,78,78,78,
44,51,70,70,70,
45,51,119,119,119,
46,51,97,97,97,
47,51,121,121,121,
48,51,48,48,48,
49,51,85,85,85,
50,51,94,94,94,
51,51,67,67,67,
52,51,48,48,48,
53,51,69,69,69,
54,51,126,126,126,
55,51,138,138,138,
56,51,102,102,102,
57,51,43,43,43,
58,51,75,75,75,
59,51,74,74,74,
60,51,58,58,58,
61,51,96,96,96,
62,51,77,77,77,
63,51,95,95,95,
64,51,109,109,109,
65,51,150,150,150,
66,51,104,104,104,
67,51,183,183,183,
68,51,130,130,130,
69,51,101,101,101,
70,51,142,142,142,
71,51,86,86,86,
72,51,116,116,116,
73,51,132,132,132,
74,51,138,138,138,
75,51,117,117,117,
76,51,154,154,154,
77,51,188,188,188,
78,51,52,52,52,
79,51,38,38,38,
80,51,61,61,61,
81,51,28,28,28,
82,51,58,58,58,
83,51,118,118,118,
84,51,95,95,95,
85,51,108,108,108,
86,51,137,137,137,
87,51,56,56,56,
88,51,37,37,37,
89,51,60,60,60,
90,51,66,66,66,
91,51,84,84,84,
92,51,47,47,47,
93,51,0,0,0,
94,51,82,82,82,
95,51,33,33,33,
96,51,100,100,100,
97,51,58,58,58,
98,51,67,67,67,
99,51,27,27,27,
0,52,50,50,50,
1,52,67,67,67,
2,52,53,53,53,
3,52,65,65,65,
4,52,72,72,72,
5,52,73,73,73,
6,52,32,32,32,
7,52,84,84,84,
8,52,121,121,121,
9,52,82,82,82,
10,52,43,43,43,
11,52,73,73,73,
12,52,45,45,45,
13,52,108,108,108,
14,52,167,167,167,
15,52,64,64,64,
16,52,16,16,16,
17,52,34,34,34,
18,52,42,42,42,
19,52,46,46,46,
20,52,53,53,53,
21,52,56,56,56,
22,52,102,102,102,
23,52,119,119,119,
24,52,122,122,122,
25,52,123,123,123,
26,52,163,163,163,
27,52,124,124,124,
28,52,62,62,62,
29,52,98,98,98,
30,52,144,144,144,
31,52,139,139,139,
32,52,108,108,108,
33,52,173,173,173,
34,52,126,126,126,
35,52,104,104,104,
36,52,57,57,57,
37,52,73,73,73,
38,52,163,163,163,
39,52,143,143,143,
40,52,85,85,85,
41,52,57,57,57,
42,52,80,80,80,
43,52,112,112,112,
44,52,190,190,190,
45,52,100,100,100,
46,52,52,52,52,
47,52,48,48,48,
48,52,57,57,57,
49,52,74,74,74,
50,52,78,78,78,
51,52,56,56,56,
52,52,51,51,51,
53,52,69,69,69,
54,52,135,135,135,
55,52,132,132,132,
56,52,109,109,109,
57,52,43,43,43,
58,52,82,82,82,
59,52,74,74,74,
60,52,58,58,58,
61,52,96,96,96,
62,52,83,83,83,
63,52,95,95,95,
64,52,122,122,122,
65,52,134,134,134,
66,52,85,85,85,
67,52,207,207,207,
68,52,95,95,95,
69,52,103,103,103,
70,52,129,129,129,
71,52,83,83,83,
72,52,110,110,110,
73,52,129,129,129,
74,52,125,125,125,
75,52,116,116,116,
76,52,139,139,139,
77,52,166,166,166,
78,52,30,30,30,
79,52,42,42,42,
80,52,69,69,69,
81,52,20,20,20,
82,52,68,68,68,
83,52,115,115,115,
84,52,94,94,94,
85,52,69,69,69,
86,52,75,75,75,
87,52,17,17,17,
88,52,53,53,53,
89,52,90,90,90,
90,52,142,142,142,
91,52,209,209,209,
92,52,98,98,98,
93,52,0,0,0,
94,52,73,73,73,
95,52,56,56,56,
96,52,48,48,48,
97,52,63,63,63,
98,52,31,31,31,
99,52,20,20,20,
0,53,44,44,44,
1,53,90,90,90,
2,53,58,58,58,
3,53,75,75,75,
4,53,82,82,82,
5,53,78,78,78,
6,53,32,32,32,
7,53,61,61,61,
8,53,120,120,120,
9,53,119,119,119,
10,53,112,112,112,
11,53,59,59,59,
12,53,46,46,46,
13,53,12,12,12,
14,53,79,79,79,
15,53,102,102,102,
16,53,28,28,28,
17,53,35,35,35,
18,53,46,46,46,
19,53,45,45,45,
20,53,42,42,42,
21,53,50,50,50,
22,53,71,71,71,
23,53,101,101,101,
24,53,125,125,125,
25,53,157,157,157,
26,53,137,137,137,
27,53,101,101,101,
28,53,106,106,106,
29,53,67,67,67,
30,53,67,67,67,
31,53,80,80,80,
32,53,132,132,132,
33,53,111,111,111,
34,53,37,37,37,
35,53,87,87,87,
36,53,54,54,54,
37,53,58,58,58,
38,53,128,128,128,
39,53,112,112,112,
40,53,119,119,119,
41,53,180,180,180,
42,53,194,194,194,
43,53,255,255,255,
44,53,195,195,195,
45,53,60,60,60,
46,53,99,99,99,
47,53,54,54,54,
48,53,63,63,63,
49,53,62,62,62,
50,53,74,74,74,
51,53,39,39,39,
52,53,56,56,56,
53,53,77,77,77,
54,53,132,132,132,
55,53,136,136,136,
56,53,98,98,98,
57,53,55,55,55,
58,53,82,82,82,
59,53,65,65,65,
60,53,69,69,69,
61,53,90,90,90,
62,53,83,83,83,
63,53,109,109,109,
64,53,129,129,129,
65,53,114,114,114,
66,53,91,91,91,
67,53,211,211,211,
68,53,71,71,71,
69,53,127,127,127,
70,53,111,111,111,
71,53,93,93,93,
72,53,116,116,116,
73,53,123,123,123,
74,53,106,106,106,
75,53,124,124,124,
76,53,160,160,160,
77,53,128,128,128,
78,53,23,23,23,
79,53,44,44,44,
80,53,41,41,41,
81,53,70,70,70,
82,53,148,148,148,
83,53,117,117,117,
84,53,117,117,117,
85,53,105,105,105,
86,53,138,138,138,
87,53,77,77,77,
88,53,113,113,113,
89,53,111,111,111,
90,53,148,148,148,
91,53,156,156,156,
92,53,150,150,150,
93,53,0,0,0,
94,53,54,54,54,
95,53,71,71,71,
96,53,9,9,9,
97,53,25,25,25,
98,53,47,47,47,
99,53,42,42,42,
0,54,40,40,40,
1,54,80,80,80,
2,54,79,79,79,
3,54,51,51,51,
4,54,93,93,93,
5,54,63,63,63,
6,54,41,41,41,
7,54,46,46,46,
8,54,118,118,118,
9,54,113,113,113,
10,54,116,116,116,
11,54,148,148,148,
12,54,102,102,102,
13,54,101,101,101,
14,54,49,49,49,
15,54,43,43,43,
16,54,13,13,13,
17,54,21,21,21,
18,54,23,23,23,
19,54,45,45,45,
20,54,49,49,49,
21,54,54,54,54,
22,54,58,58,58,
23,54,64,64,64,
24,54,113,113,113,
25,54,214,214,214,
26,54,121,121,121,
27,54,79,79,79,
28,54,138,138,138,
29,54,144,144,144,
30,54,90,90,90,
31,54,134,134,134,
32,54,187,187,187,
33,54,116,116,116,
34,54,129,129,129,
35,54,192,192,192,
36,54,207,207,207,
37,54,133,133,133,
38,54,90,90,90,
39,54,124,124,124,
40,54,211,211,211,
41,54,255,255,255,
42,54,238,238,238,
43,54,163,163,163,
44,54,52,52,52,
45,54,80,80,80,
46,54,78,78,78,
47,54,39,39,39,
48,54,59,59,59,
49,54,85,85,85,
50,54,53,53,53,
51,54,36,36,36,
52,54,49,49,49,
53,54,113,113,113,
54,54,130,130,130,
55,54,167,167,167,
56,54,66,66,66,
57,54,70,70,70,
58,54,75,75,75,
59,54,47,47,47,
60,54,73,73,73,
61,54,91,91,91,
62,54,86,86,86,
63,54,97,97,97,
64,54,138,138,138,
65,54,80,80,80,
66,54,127,127,127,
67,54,183,183,183,
68,54,49,49,49,
69,54,141,141,141,
70,54,92,92,92,
71,54,102,102,102,
72,54,116,116,116,
73,54,118,118,118,
74,54,111,111,111,
75,54,132,132,132,
76,54,178,178,178,
77,54,69,69,69,
78,54,30,30,30,
79,54,46,46,46,
80,54,63,63,63,
81,54,50,50,50,
82,54,136,136,136,
83,54,113,113,113,
84,54,112,112,112,
85,54,114,114,114,
86,54,133,133,133,
87,54,94,94,94,
88,54,60,60,60,
89,54,129,129,129,
90,54,70,70,70,
91,54,104,104,104,
92,54,166,166,166,
93,54,0,0,0,
94,54,18,18,18,
95,54,88,88,88,
96,54,42,42,42,
97,54,27,27,27,
98,54,40,40,40,
99,54,57,57,57,
0,55,72,72,72,
1,55,106,106,106,
2,55,100,100,100,
3,55,65,65,65,
4,55,41,41,41,
5,55,111,111,111,
6,55,42,42,42,
7,55,29,29,29,
8,55,156,156,156,
9,55,151,151,151,
10,55,118,118,118,
11,55,132,132,132,
12,55,79,79,79,
13,55,128,128,128,
14,55,125,125,125,
15,55,137,137,137,
16,55,28,28,28,
17,55,16,16,16,
18,55,12,12,12,
19,55,28,28,28,
20,55,51,51,51,
21,55,67,67,67,
22,55,80,80,80,
23,55,89,89,89,
24,55,75,75,75,
25,55,187,187,187,
26,55,227,227,227,
27,55,132,132,132,
28,55,161,161,161,
29,55,255,255,255,
30,55,168,168,168,
31,55,181,181,181,
32,55,220,220,220,
33,55,253,253,253,
34,55,241,241,241,
35,55,234,234,234,
36,55,255,255,255,
37,55,247,247,247,
38,55,103,103,103,
39,55,71,71,71,
40,55,140,140,140,
41,55,149,149,149,
42,55,104,104,104,
43,55,36,36,36,
44,55,28,28,28,
45,55,76,76,76,
46,55,50,50,50,
47,55,53,53,53,
48,55,55,55,55,
49,55,37,37,37,
50,55,29,29,29,
51,55,47,47,47,
52,55,75,75,75,
53,55,128,128,128,
54,55,151,151,151,
55,55,144,144,144,
56,55,42,42,42,
57,55,64,64,64,
58,55,63,63,63,
59,55,59,59,59,
60,55,86,86,86,
61,55,103,103,103,
62,55,72,72,72,
63,55,80,80,80,
64,55,124,124,124,
65,55,42,42,42,
66,55,192,192,192,
67,55,115,115,115,
68,55,82,82,82,
69,55,133,133,133,
70,55,84,84,84,
71,55,113,113,113,
72,55,80,80,80,
73,55,119,119,119,
74,55,131,131,131,
75,55,141,141,141,
76,55,142,142,142,
77,55,25,25,25,
78,55,47,47,47,
79,55,49,49,49,
80,55,60,60,60,
81,55,42,42,42,
82,55,103,103,103,
83,55,103,103,103,
84,55,105,105,105,
85,55,67,67,67,
86,55,63,63,63,
87,55,59,59,59,
88,55,24,24,24,
89,55,103,103,103,
90,55,46,46,46,
91,55,53,53,53,
92,55,35,35,35,
93,55,149,149,149,
94,55,0,0,0,
95,55,88,88,88,
96,55,82,82,82,
97,55,26,26,26,
98,55,36,36,36,
99,55,38,38,38,
0,56,65,65,65,
1,56,67,67,67,
2,56,68,68,68,
3,56,85,85,85,
4,56,18,18,18,
5,56,102,102,102,
6,56,81,81,81,
7,56,11,11,11,
8,56,97,97,97,
9,56,152,152,152,
10,56,134,134,134,
11,56,106,106,106,
12,56,110,110,110,
13,56,105,105,105,
14,56,112,112,112,
15,56,144,144,144,
16,56,36,36,36,
17,56,34,34,34,
18,56,21,21,21,
19,56,9,9,9,
20,56,19,19,19,
21,56,46,46,46,
22,56,88,88,88,
23,56,108,108,108,
24,56,194,194,194,
25,56,253,253,253,
26,56,255,255,255,
27,56,218,218,218,
28,56,186,186,186,
29,56,255,255,255,
30,56,240,240,240,
31,56,228,228,228,
32,56,243,243,243,
33,56,241,241,241,
34,56,254,254,254,
35,56,212,212,212,
36,56,255,255,255,
37,56,224,224,224,
38,56,41,41,41,
39,56,119,119,119,
40,56,117,117,117,
41,56,147,147,147,
42,56,77,77,77,
43,56,54,54,54,
44,56,131,131,131,
45,56,145,145,145,
46,56,110,110,110,
47,56,139,139,139,
48,56,25,25,25,
49,56,21,21,21,
50,56,50,50,50,
51,56,81,81,81,
52,56,120,120,120,
53,56,126,126,126,
54,56,181,181,181,
55,56,49,49,49,
56,56,57,57,57,
57,56,71,71,71,
58,56,66,66,66,
59,56,75,75,75,
60,56,103,103,103,
61,56,95,95,95,
62,56,55,55,55,
63,56,125,125,125,
64,56,80,80,80,
65,56,74,74,74,
66,56,211,211,211,
67,56,53,53,53,
68,56,119,119,119,
69,56,108,108,108,
70,56,97,97,97,
71,56,117,117,117,
72,56,87,87,87,
73,56,102,102,102,
74,56,133,133,133,
75,56,176,176,176,
76,56,79,79,79,
77,56,42,42,42,
78,56,49,49,49,
79,56,49,49,49,
80,56,33,33,33,
81,56,22,22,22,
82,56,104,104,104,
83,56,102,102,102,
84,56,78,78,78,
85,56,66,66,66,
86,56,81,81,81,
87,56,77,77,77,
88,56,81,81,81,
89,56,75,75,75,
90,56,108,108,108,
91,56,53,53,53,
92,56,12,12,12,
93,56,121,121,121,
94,56,51,51,51,
95,56,21,21,21,
96,56,48,48,48,
97,56,0,0,0,
98,56,46,46,46,
99,56,48,48,48,
0,57,57,57,57,
1,57,67,67,67,
2,57,40,40,40,
3,57,72,72,72,
4,57,61,61,61,
5,57,57,57,57,
6,57,86,86,86,
7,57,19,19,19,
8,57,91,91,91,
9,57,122,122,122,
10,57,135,135,135,
11,57,138,138,138,
12,57,119,119,119,
13,57,138,138,138,
14,57,132,132,132,
15,57,95,95,95,
16,57,133,133,133,
17,57,35,35,35,
18,57,35,35,35,
19,57,65,65,65,
20,57,59,59,59,
21,57,72,72,72,
22,57,64,64,64,
23,57,82,82,82,
24,57,224,224,224,
25,57,255,255,255,
26,57,242,242,242,
27,57,223,223,223,
28,57,219,219,219,
29,57,251,251,251,
30,57,240,240,240,
31,57,204,204,204,
32,57,255,255,255,
33,57,222,222,222,
34,57,190,190,190,
35,57,163,163,163,
36,57,91,91,91,
37,57,205,205,205,
38,57,71,71,71,
39,57,156,156,156,
40,57,127,127,127,
41,57,94,94,94,
42,57,94,94,94,
43,57,116,116,116,
44,57,142,142,142,
45,57,182,182,182,
46,57,55,55,55,
47,57,39,39,39,
48,57,55,55,55,
49,57,44,44,44,
50,57,74,74,74,
51,57,90,90,90,
52,57,145,145,145,
53,57,203,203,203,
54,57,61,61,61,
55,57,35,35,35,
56,57,70,70,70,
57,57,78,78,78,
58,57,68,68,68,
59,57,81,81,81,
60,57,101,101,101,
61,57,66,66,66,
62,57,100,100,100,
63,57,120,120,120,
64,57,29,29,29,
65,57,186,186,186,
66,57,128,128,128,
67,57,47,47,47,
68,57,135,135,135,
69,57,91,91,91,
70,57,99,99,99,
71,57,81,81,81,
72,57,95,95,95,
73,57,120,120,120,
74,57,121,121,121,
75,57,153,153,153,
76,57,30,30,30,
77,57,49,49,49,
78,57,45,45,45,
79,57,49,49,49,
80,57,39,39,39,
81,57,62,62,62,
82,57,90,90,90,
83,57,95,95,95,
84,57,85,85,85,
85,57,79,79,79,
86,57,97,97,97,
87,57,89,89,89,
88,57,101,101,101,
89,57,59,59,59,
90,57,109,109,109,
91,57,115,115,115,
92,57,25,25,25,
93,57,0,0,0,
94,57,7,7,7,
95,57,0,0,0,
96,57,20,20,20,
97,57,19,19,19,
98,57,55,55,55,
99,57,59,59,59,
0,58,56,56,56,
1,58,76,76,76,
2,58,32,32,32,
3,58,77,77,77,
4,58,56,56,56,
5,58,33,33,33,
6,58,110,110,110,
7,58,44,44,44,
8,58,85,85,85,
9,58,114,114,114,
10,58,70,70,70,
11,58,69,69,69,
12,58,148,148,148,
13,58,153,153,153,
14,58,76,76,76,
15,58,111,111,111,
16,58,164,164,164,
17,58,32,32,32,
18,58,39,39,39,
19,58,57,57,57,
20,58,63,63,63,
21,58,65,65,65,
22,58,139,139,139,
23,58,233,233,233,
24,58,208,208,208,
25,58,237,237,237,
26,58,255,255,255,
27,58,211,211,211,
28,58,105,105,105,
29,58,106,106,106,
30,58,239,239,239,
31,58,186,186,186,
32,58,151,151,151,
33,58,231,231,231,
34,58,117,117,117,
35,58,158,158,158,
36,58,95,95,95,
37,58,58,58,58,
38,58,149,149,149,
39,58,93,93,93,
40,58,59,59,59,
41,58,26,26,26,
42,58,138,138,138,
43,58,146,146,146,
44,58,120,120,120,
45,58,74,74,74,
46,58,19,19,19,
47,58,0,0,0,
48,58,117,117,117,
49,58,69,69,69,
50,58,54,54,54,
51,58,140,140,140,
52,58,164,164,164,
53,58,35,35,35,
54,58,31,31,31,
55,58,77,77,77,
56,58,70,70,70,
57,58,63,63,63,
58,58,55,55,55,
59,58,99,99,99,
60,58,64,64,64,
61,58,93,93,93,
62,58,130,130,130,
63,58,84,84,84,
64,58,89,89,89,
65,58,222,222,222,
66,58,27,27,27,
67,58,114,114,114,
68,58,109,109,109,
69,58,87,87,87,
70,58,103,103,103,
71,58,76,76,76,
72,58,107,107,107,
73,58,116,116,116,
74,58,159,159,159,
75,58,69,69,69,
76,58,64,64,64,
77,58,83,83,83,
78,58,58,58,58,
79,58,59,59,59,
80,58,97,97,97,
81,58,152,152,152,
82,58,119,119,119,
83,58,115,115,115,
84,58,125,125,125,
85,58,122,122,122,
86,58,136,136,136,
87,58,132,132,132,
88,58,107,107,107,
89,58,100,100,100,
90,58,128,128,128,
91,58,99,99,99,
92,58,60,60,60,
93,58,0,0,0,
94,58,0,0,0,
95,58,0,0,0,
96,58,55,55,55,
97,58,50,50,50,
98,58,36,36,36,
99,58,38,38,38,
0,59,80,80,80,
1,59,84,84,84,
2,59,91,91,91,
3,59,27,27,27,
4,59,86,86,86,
5,59,26,26,26,
6,59,94,94,94,
7,59,88,88,88,
8,59,53,53,53,
9,59,127,127,127,
10,59,109,109,109,
11,59,161,161,161,
12,59,140,140,140,
13,59,88,88,88,
14,59,128,128,128,
15,59,82,82,82,
16,59,93,93,93,
17,59,143,143,143,
18,59,47,47,47,
19,59,28,28,28,
20,59,97,97,97,
21,59,90,90,90,
22,59,224,224,224,
23,59,180,180,180,
24,59,137,137,137,
25,59,93,93,93,
26,59,184,184,184,
27,59,255,255,255,
28,59,118,118,118,
29,59,74,74,74,
30,59,102,102,102,
31,59,255,255,255,
32,59,89,89,89,
33,59,87,87,87,
34,59,246,246,246,
35,59,103,103,103,
36,59,180,180,180,
37,59,98,98,98,
38,59,37,37,37,
39,59,67,67,67,
40,59,52,52,52,
41,59,54,54,54,
42,59,107,107,107,
43,59,75,75,75,
44,59,84,84,84,
45,59,82,82,82,
46,59,57,57,57,
47,59,18,18,18,
48,59,143,143,143,
49,59,109,109,109,
50,59,52,52,52,
51,59,107,107,107,
52,59,0,0,0,
53,59,35,35,35,
54,59,83,83,83,
55,59,51,51,51,
56,59,63,63,63,
57,59,67,67,67,
58,59,73,73,73,
59,59,86,86,86,
60,59,86,86,86,
61,59,140,140,140,
62,59,128,128,128,
63,59,47,47,47,
64,59,227,227,227,
65,59,104,104,104,
66,59,57,57,57,
67,59,139,139,139,
68,59,97,97,97,
69,59,82,82,82,
70,59,89,89,89,
71,59,95,95,95,
72,59,103,103,103,
73,59,127,127,127,
74,59,127,127,127,
75,59,31,31,31,
76,59,86,86,86,
77,59,67,67,67,
78,59,68,68,68,
79,59,73,73,73,
80,59,95,95,95,
81,59,155,155,155,
82,59,123,123,123,
83,59,128,128,128,
84,59,129,129,129,
85,59,131,131,131,
86,59,148,148,148,
87,59,134,134,134,
88,59,0,0,0,
89,59,70,70,70,
90,59,15,15,15,
91,59,23,23,23,
92,59,106,106,106,
93,59,0,0,0,
94,59,0,0,0,
95,59,17,17,17,
96,59,119,119,119,
97,59,39,39,39,
98,59,67,67,67,
99,59,97,97,97,
0,60,63,63,63,
1,60,93,93,93,
2,60,95,95,95,
3,60,45,45,45,
4,60,70,70,70,
5,60,45,45,45,
6,60,66,66,66,
7,60,121,121,121,
8,60,52,52,52,
9,60,119,119,119,
10,60,71,71,71,
11,60,15,15,15,
12,60,99,99,99,
13,60,129,129,129,
14,60,83,83,83,
15,60,122,122,122,
16,60,145,145,145,
17,60,198,198,198,
18,60,75,75,75,
19,60,37,37,37,
20,60,76,76,76,
21,60,175,175,175,
22,60,160,160,160,
23,60,112,112,112,
24,60,92,92,92,
25,60,83,83,83,
26,60,56,56,56,
27,60,200,200,200,
28,60,225,225,225,
29,60,102,102,102,
30,60,61,61,61,
31,60,138,138,138,
32,60,217,217,217,
33,60,21,21,21,
34,60,105,105,105,
35,60,200,200,200,
36,60,91,91,91,
37,60,108,108,108,
38,60,70,70,70,
39,60,87,87,87,
40,60,57,57,57,
41,60,55,55,55,
42,60,82,82,82,
43,60,71,71,71,
44,60,56,56,56,
45,60,47,47,47,
46,60,37,37,37,
47,60,22,22,22,
48,60,70,70,70,
49,60,42,42,42,
50,60,40,40,40,
51,60,3,3,3,
52,60,34,34,34,
53,60,68,68,68,
54,60,44,44,44,
55,60,58,58,58,
56,60,81,81,81,
57,60,94,94,94,
58,60,93,93,93,
59,60,75,75,75,
60,60,133,133,133,
61,60,155,155,155,
62,60,37,37,37,
63,60,169,169,169,
64,60,191,191,191,
65,60,0,0,0,
66,60,159,159,159,
67,60,147,147,147,
68,60,106,106,106,
69,60,80,80,80,
70,60,81,81,81,
71,60,86,86,86,
72,60,102,102,102,
73,60,145,145,145,
74,60,49,49,49,
75,60,66,66,66,
76,60,75,75,75,
77,60,74,74,74,
78,60,84,84,84,
79,60,52,52,52,
80,60,77,77,77,
81,60,154,154,154,
82,60,136,136,136,
83,60,139,139,139,
84,60,141,141,141,
85,60,145,145,145,
86,60,129,129,129,
87,60,121,121,121,
88,60,0,0,0,
89,60,46,46,46,
90,60,0,0,0,
91,60,16,16,16,
92,60,149,149,149,
93,60,0,0,0,
94,60,0,0,0,
95,60,3,3,3,
96,60,137,137,137,
97,60,113,113,113,
98,60,75,75,75,
99,60,118,118,118,
0,61,44,44,44,
1,61,60,60,60,
2,61,21,21,21,
3,61,23,23,23,
4,61,43,43,43,
5,61,35,35,35,
6,61,45,45,45,
7,61,92,92,92,
8,61,26,26,26,
9,61,52,52,52,
10,61,94,94,94,
11,61,54,54,54,
12,61,90,90,90,
13,61,72,72,72,
14,61,107,107,107,
15,61,146,146,146,
16,61,127,127,127,
17,61,158,158,158,
18,61,159,159,159,
19,61,31,31,31,
20,61,63,63,63,
21,61,67,67,67,
22,61,68,68,68,
23,61,134,134,134,
24,61,72,72,72,
25,61,93,93,93,
26,61,66,66,66,
27,61,78,78,78,
28,61,202,202,202,
29,61,174,174,174,
30,61,100,100,100,
31,61,49,49,49,
32,61,137,137,137,
33,61,181,181,181,
34,61,44,44,44,
35,61,84,84,84,
36,61,110,110,110,
37,61,61,61,61,
38,61,86,86,86,
39,61,99,99,99,
40,61,57,57,57,
41,61,64,64,64,
42,61,83,83,83,
43,61,82,82,82,
44,61,55,55,55,
45,61,64,64,64,
46,61,40,40,40,
47,61,31,31,31,
48,61,90,90,90,
49,61,28,28,28,
50,61,9,9,9,
51,61,27,27,27,
52,61,69,69,69,
53,61,38,38,38,
54,61,37,37,37,
55,61,88,88,88,
56,61,101,101,101,
57,61,79,79,79,
58,61,62,62,62,
59,61,129,129,129,
60,61,144,144,144,
61,61,50,50,50,
62,61,110,110,110,
63,61,232,232,232,
64,61,5,5,5,
65,61,100,100,100,
66,61,158,158,158,
67,61,118,118,118,
68,61,86,86,86,
69,61,98,98,98,
70,61,107,107,107,
71,61,93,93,93,
72,61,122,122,122,
73,61,86,86,86,
74,61,31,31,31,
75,61,101,101,101,
76,61,78,78,78,
77,61,85,85,85,
78,61,75,75,75,
79,61,39,39,39,
80,61,159,159,159,
81,61,151,151,151,
82,61,135,135,135,
83,61,131,131,131,
84,61,139,139,139,
85,61,148,148,148,
86,61,143,143,143,
87,61,122,122,122,
88,61,82,82,82,
89,61,141,141,141,
90,61,0,0,0,
91,61,103,103,103,
92,61,80,80,80,
93,61,0,0,0,
94,61,0,0,0,
95,61,58,58,58,
96,61,83,83,83,
97,61,97,97,97,
98,61,68,68,68,
99,61,63,63,63,
0,62,93,93,93,
1,62,98,98,98,
2,62,27,27,27,
3,62,1,1,1,
4,62,23,23,23,
5,62,43,43,43,
6,62,7,7,7,
7,62,12,12,12,
8,62,54,54,54,
9,62,0,0,0,
10,62,93,93,93,
11,62,120,120,120,
12,62,54,54,54,
13,62,100,100,100,
14,62,155,155,155,
15,62,171,171,171,
16,62,146,146,146,
17,62,143,143,143,
18,62,193,193,193,
19,62,106,106,106,
20,62,34,34,34,
21,62,68,68,68,
22,62,52,52,52,
23,62,86,86,86,
24,62,78,78,78,
25,62,64,64,64,
26,62,88,88,88,
27,62,52,52,52,
28,62,109,109,109,
29,62,176,176,176,
30,62,163,163,163,
31,62,102,102,102,
32,62,59,59,59,
33,62,139,139,139,
34,62,125,125,125,
35,62,48,48,48,
36,62,93,93,93,
37,62,114,114,114,
38,62,63,63,63,
39,62,114,114,114,
40,62,81,81,81,
41,62,63,63,63,
42,62,118,118,118,
43,62,145,145,145,
44,62,70,70,70,
45,62,64,64,64,
46,62,28,28,28,
47,62,41,41,41,
48,62,48,48,48,
49,62,67,67,67,
50,62,108,108,108,
51,62,40,40,40,
52,62,28,28,28,
53,62,34,34,34,
54,62,42,42,42,
55,62,62,62,62,
56,62,91,91,91,
57,62,97,97,97,
58,62,125,125,125,
59,62,148,148,148,
60,62,92,92,92,
61,62,107,107,107,
62,62,226,226,226,
63,62,57,57,57,
64,62,74,74,74,
65,62,155,155,155,
66,62,107,107,107,
67,62,123,123,123,
68,62,83,83,83,
69,62,109,109,109,
70,62,117,117,117,
71,62,133,133,133,
72,62,108,108,108,
73,62,38,38,38,
74,62,83,83,83,
75,62,79,79,79,
76,62,74,74,74,
77,62,88,88,88,
78,62,55,55,55,
79,62,52,52,52,
80,62,163,163,163,
81,62,139,139,139,
82,62,121,121,121,
83,62,129,129,129,
84,62,134,134,134,
85,62,106,106,106,
86,62,179,179,179,
87,62,67,67,67,
88,62,32,32,32,
89,62,20,20,20,
90,62,69,69,69,
91,62,130,130,130,
92,62,1,1,1,
93,62,0,0,0,
94,62,9,9,9,
95,62,106,106,106,
96,62,88,88,88,
97,62,80,80,80,
98,62,71,71,71,
99,62,66,66,66,
0,63,0,0,0,
1,63,0,0,0,
2,63,23,23,23,
3,63,38,38,38,
4,63,27,27,27,
5,63,18,18,18,
6,63,0,0,0,
7,63,8,8,8,
8,63,18,18,18,
9,63,1,1,1,
10,63,99,99,99,
11,63,164,164,164,
12,63,95,95,95,
13,63,137,137,137,
14,63,181,181,181,
15,63,121,121,121,
16,63,176,176,176,
17,63,130,130,130,
18,63,121,121,121,
19,63,199,199,199,
20,63,52,52,52,
21,63,62,62,62,
22,63,63,63,63,
23,63,49,49,49,
24,63,63,63,63,
25,63,60,60,60,
26,63,71,71,71,
27,63,76,76,76,
28,63,56,56,56,
29,63,124,124,124,
30,63,157,157,157,
31,63,167,167,167,
32,63,82,82,82,
33,63,47,47,47,
34,63,105,105,105,
35,63,89,89,89,
36,63,78,78,78,
37,63,66,66,66,
38,63,66,66,66,
39,63,143,143,143,
40,63,68,68,68,
41,63,74,74,74,
42,63,96,96,96,
43,63,94,94,94,
44,63,65,65,65,
45,63,59,59,59,
46,63,14,14,14,
47,63,27,27,27,
48,63,97,97,97,
49,63,150,150,150,
50,63,163,163,163,
51,63,70,70,70,
52,63,27,27,27,
53,63,53,53,53,
54,63,82,82,82,
55,63,25,25,25,
56,63,97,97,97,
57,63,160,160,160,
58,63,143,143,143,
59,63,112,112,112,
60,63,135,135,135,
61,63,192,192,192,
62,63,66,66,66,
63,63,86,86,86,
64,63,155,155,155,
65,63,103,103,103,
66,63,118,118,118,
67,63,96,96,96,
68,63,83,83,83,
69,63,119,119,119,
70,63,128,128,128,
71,63,84,84,84,
72,63,40,40,40,
73,63,65,65,65,
74,63,106,106,106,
75,63,83,83,83,
76,63,93,93,93,
77,63,99,99,99,
78,63,60,60,60,
79,63,144,144,144,
80,63,169,169,169,
81,63,136,136,136,
82,63,154,154,154,
83,63,155,155,155,
84,63,101,101,101,
85,63,154,154,154,
86,63,103,103,103,
87,63,0,0,0,
88,63,124,124,124,
89,63,49,49,49,
90,63,41,41,41,
91,63,40,40,40,
92,63,0,0,0,
93,63,0,0,0,
94,63,0,0,0,
95,63,89,89,89,
96,63,66,66,66,
97,63,69,69,69,
98,63,64,64,64,
99,63,106,106,106,
0,64,6,6,6,
1,64,11,11,11,
2,64,0,0,0,
3,64,37,37,37,
4,64,19,19,19,
5,64,5,5,5,
6,64,0,0,0,
7,64,44,44,44,
8,64,21,21,21,
9,64,18,18,18,
10,64,76,76,76,
11,64,117,117,117,
12,64,176,176,176,
13,64,107,107,107,
14,64,28,28,28,
15,64,0,0,0,
16,64,141,141,141,
17,64,0,0,0,
18,64,102,102,102,
19,64,171,171,171,
20,64,133,133,133,
21,64,0,0,0,
22,64,47,47,47,
23,64,41,41,41,
24,64,37,37,37,
25,64,56,56,56,
26,64,59,59,59,
27,64,82,82,82,
28,64,91,91,91,
29,64,64,64,64,
30,64,115,115,115,
31,64,121,121,121,
32,64,75,75,75,
33,64,56,56,56,
34,64,80,80,80,
35,64,102,102,102,
36,64,74,74,74,
37,64,45,45,45,
38,64,116,116,116,
39,64,140,140,140,
40,64,57,57,57,
41,64,59,59,59,
42,64,61,61,61,
43,64,70,70,70,
44,64,60,60,60,
45,64,62,62,62,
46,64,36,36,36,
47,64,132,132,132,
48,64,175,175,175,
49,64,153,153,153,
50,64,10,10,10,
51,64,38,38,38,
52,64,26,26,26,
53,64,30,30,30,
54,64,56,56,56,
55,64,86,86,86,
56,64,147,147,147,
57,64,133,133,133,
58,64,85,85,85,
59,64,117,117,117,
60,64,123,123,123,
61,64,46,46,46,
62,64,82,82,82,
63,64,162,162,162,
64,64,107,107,107,
65,64,108,108,108,
66,64,92,92,92,
67,64,90,90,90,
68,64,107,107,107,
69,64,147,147,147,
70,64,124,124,124,
71,64,50,50,50,
72,64,49,49,49,
73,64,88,88,88,
74,64,71,71,71,
75,64,72,72,72,
76,64,77,77,77,
77,64,51,51,51,
78,64,26,26,26,
79,64,52,52,52,
80,64,143,143,143,
81,64,120,120,120,
82,64,138,138,138,
83,64,113,113,113,
84,64,131,131,131,
85,64,69,69,69,
86,64,0,0,0,
87,64,16,16,16,
88,64,68,68,68,
89,64,0,0,0,
90,64,24,24,24,
91,64,2,2,2,
92,64,0,0,0,
93,64,0,0,0,
94,64,133,133,133,
95,64,41,41,41,
96,64,51,51,51,
97,64,55,55,55,
98,64,67,67,67,
99,64,48,48,48,
0,65,2,2,2,
1,65,18,18,18,
2,65,9,9,9,
3,65,23,23,23,
4,65,5,5,5,
5,65,0,0,0,
6,65,0,0,0,
7,65,23,23,23,
8,65,28,28,28,
9,65,0,0,0,
10,65,20,20,20,
11,65,92,92,92,
12,65,59,59,59,
13,65,17,17,17,
14,65,0,0,0,
15,65,0,0,0,
16,65,68,68,68,
17,65,40,40,40,
18,65,61,61,61,
19,65,120,120,120,
20,65,123,123,123,
21,65,106,106,106,
22,65,0,0,0,
23,65,63,63,63,
24,65,42,42,42,
25,65,34,34,34,
26,65,54,54,54,
27,65,54,54,54,
28,65,78,78,78,
29,65,89,89,89,
30,65,91,91,91,
31,65,87,87,87,
32,65,76,76,76,
33,65,92,92,92,
34,65,103,103,103,
35,65,115,115,115,
36,65,67,67,67,
37,65,133,133,133,
38,65,146,146,146,
39,65,109,109,109,
40,65,85,85,85,
41,65,66,66,66,
42,65,75,75,75,
43,65,66,66,66,
44,65,64,64,64,
45,65,63,63,63,
46,65,50,50,50,
47,65,103,103,103,
48,65,85,85,85,
49,65,70,70,70,
50,65,14,14,14,
51,65,33,33,33,
52,65,3,3,3,
53,65,0,0,0,
54,65,30,30,30,
55,65,67,67,67,
56,65,64,64,64,
57,65,32,32,32,
58,65,59,59,59,
59,65,58,58,58,
60,65,40,40,40,
61,65,74,74,74,
62,65,125,125,125,
63,65,90,90,90,
64,65,99,99,99,
65,65,107,107,107,
66,65,83,83,83,
67,65,96,96,96,
68,65,130,130,130,
69,65,153,153,153,
70,65,143,143,143,
71,65,37,37,37,
72,65,99,99,99,
73,65,96,96,96,
74,65,87,87,87,
75,65,95,95,95,
76,65,62,62,62,
77,65,120,120,120,
78,65,128,128,128,
79,65,115,115,115,
80,65,129,129,129,
81,65,119,119,119,
82,65,129,129,129,
83,65,142,142,142,
84,65,158,158,158,
85,65,145,145,145,
86,65,158,158,158,
87,65,84,84,84,
88,65,124,124,124,
89,65,95,95,95,
90,65,139,139,139,
91,65,134,134,134,
92,65,121,121,121,
93,65,58,58,58,
94,65,46,46,46,
95,65,79,79,79,
96,65,71,71,71,
97,65,85,85,85,
98,65,81,81,81,
99,65,63,63,63,
0,66,14,14,14,
1,66,7,7,7,
2,66,3,3,3,
3,66,12,12,12,
4,66,0,0,0,
5,66,41,41,41,
6,66,36,36,36,
7,66,52,52,52,
8,66,52,52,52,
9,66,51,51,51,
10,66,31,31,31,
11,66,141,141,141,
12,66,21,21,21,
13,66,0,0,0,
14,66,20,20,20,
15,66,0,0,0,
16,66,33,33,33,
17,66,21,21,21,
18,66,39,39,39,
19,66,49,49,49,
20,66,73,73,73,
21,66,183,183,183,
22,66,93,93,93,
23,66,0,0,0,
24,66,87,87,87,
25,66,46,46,46,
26,66,46,46,46,
27,66,53,53,53,
28,66,60,60,60,
29,66,80,80,80,
30,66,99,99,99,
31,66,83,83,83,
32,66,71,71,71,
33,66,72,72,72,
34,66,69,69,69,
35,66,0,0,0,
36,66,120,120,120,
37,66,176,176,176,
38,66,98,98,98,
39,66,120,120,120,
40,66,87,87,87,
41,66,68,68,68,
42,66,85,85,85,
43,66,56,56,56,
44,66,64,64,64,
45,66,60,60,60,
46,66,58,58,58,
47,66,56,56,56,
48,66,114,114,114,
49,66,74,74,74,
50,66,21,21,21,
51,66,65,65,65,
52,66,79,79,79,
53,66,41,41,41,
54,66,70,70,70,
55,66,66,66,66,
56,66,63,63,63,
57,66,59,59,59,
58,66,69,69,69,
59,66,62,62,62,
60,66,65,65,65,
61,66,93,93,93,
62,66,70,70,70,
63,66,85,85,85,
64,66,111,111,111,
65,66,97,97,97,
66,66,102,102,102,
67,66,101,101,101,
68,66,159,159,159,
69,66,153,153,153,
70,66,61,61,61,
71,66,86,86,86,
72,66,78,78,78,
73,66,77,77,77,
74,66,74,74,74,
75,66,78,78,78,
76,66,40,40,40,
77,66,96,96,96,
78,66,204,204,204,
79,66,194,194,194,
80,66,155,155,155,
81,66,132,132,132,
82,66,110,110,110,
83,66,115,115,115,
84,66,94,94,94,
85,66,30,30,30,
86,66,130,130,130,
87,66,139,139,139,
88,66,84,84,84,
89,66,90,90,90,
90,66,88,88,88,
91,66,96,96,96,
92,66,146,146,146,
93,66,105,105,105,
94,66,33,33,33,
95,66,33,33,33,
96,66,100,100,100,
97,66,100,100,100,
98,66,78,78,78,
99,66,66,66,66,
0,67,6,6,6,
1,67,32,32,32,
2,67,10,10,10,
3,67,0,0,0,
4,67,0,0,0,
5,67,2,2,2,
6,67,11,11,11,
7,67,56,56,56,
8,67,56,56,56,<br
 
#10
obosran, тебе сюда: _http://phpclub.ru/talk/index.php
Раздел Offtopic, само собой, имеется.
Спросить Фаната. Он любит таких клинических... ;D
 
#15
кодировка/декодирофка:

function FetchStr(var Str: PChar): PChar;
begin
Result := Str; if Str = nil then exit;

while (Str^ = ' ') or (Str^ = #9) do Inc(Str);
Result := Str;

while (Str^ <> #0) and (Str^ <> ',') do Inc(Str);
if Str^ = #0 then exit;
Str^ := #0; inc( Str );

end;

function DesktopColor(const X, Y: Integer): TColor;
var
c: TCanvas;
begin
c := TCanvas.Create;
try
// c.Handle := GetWindowDC(GetDesktopWindow);
c.Handle := form1.Image1.canvas.Handle;
Result := GetPixel(c.Handle, X, Y);
finally
c.Free;
end;
end;

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
var
Pos: TPoint;
i:integer;
i2:integer;
i3:integer;
begin
i2:=0;
i3:=0;

for i:=0 to 61400 do begin

if i=i3*200 then begin
inc(i3);
i2:=0;
end;

Pos.x:=i2;
Pos.y:=i3;
label1.Color := DesktopColor(Pos.X, Pos.Y);
label1.Caption:=inttostr(DesktopColor(Pos.X, Pos.Y));
memo1.Lines.Add(inttostr(Pos.x)+'|'+inttostr(Pos.y)+'|'+inttostr(GetRValue(DesktopColor(Pos.X, Pos.Y)))+'|'+inttostr(GetGValue(DesktopColor(Pos.X, Pos.Y)))+'|'+inttostr(GetBValue(DesktopColor(Pos.X, Pos.Y)))+'|');
//memo1.Lines.Add(inttostr(Pos.x)+'|'+inttostr(Pos.y)+'|'+inttostr((DesktopColor(Pos.X, Pos.Y))));

inc(i2);

end;

end;

procedure TForm1.BitBtn2Click(Sender: TObject);
var
c: TCanvas;
s:string;
info:array of array of integer;
i:integer;
begin

SetLength(info, 61500,5);
c := TCanvas.Create;
try
c.Handle := form1.Image2.canvas.Handle;
i:=0;
while I <> 61400 do begin
i:=i+1;
s:=memo1.Lines;

info[i,0]:=strtoint(sc.Parse('|',s));
info[i,1]:=strtoint(sc.Parse('|',s));
info[i,2]:=strtoint(sc.Parse('|',s));
info[i,3]:=strtoint(sc.Parse('|',s));
info[i,4]:=strtoint(sc.Parse('|',s));

end;
i:=0;
randomize;

for i:=0 to 55400 do beginimage2.Canvas.Brush.Style := bsSolid;


//if info[i,2]>50 then info[i,2]:=100;
//if info[i,3]>50 then info[i,3]:=100;
//if info[i,4]>50 then info[i,4]:=100;image2.Canvas.Pen.Color:=rgb(random(info[i,2]),info[i,3],info[i,4]);

//image2.Canvas.Polyline([Point(info[i,0], info[i,1]),Point(info[i,0]+2, info[i,1])]);
image2.Canvas.Polyline([Point(info[i,0]*2, info[i,1]*2),Point(info[i,0]*2, info[i,1]*(3))]);


application.ProcessMessages;

//setPixel(c.Handle, random(100), random(100),random(3445443));
//setPixel(c.Handle, info[i,0], info[i,1],info[i,2]);
//i:=i+1;
//memo2.Lines.Add(inttostr(info[i,0])+'|'+inttostr(info[i,1])+'|'+inttostr(info[i,2])+'|')
end;
finally
// c.Free;
end;

BitBtn2.Click();


end;

procedure TForm1.FormDblClick(Sender: TObject);
begin
memo1.Lines.LoadFromFile('c:\111.txt');
end;

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
//memo1.Lines.SaveToFile('c:\111.txt');
end;

end.а покаж свой исходник !
 
#16
case VK_F5:
if(DXengineStatus>0) break;
loadedPicFname[0]=0;
DXengineStatus=0;
DXmaxX=1024;
DXmaxY=768;
DXbpp=32;
startTick=0;
DXeng.mode=1; //mode: 0 - fullscreen, 1 - in window
DXeng.UseDLF=false;
DXeng.FPS=false;
DXeng.UseDraw=true;
DXeng.UseSound=false;
DXeng.UseMusic=false;
if(DXeng.mode==0)
{
Application->MainForm->BorderStyle=bsNone;
}
if(!StartDXengine(Application->MainForm->Handle)){DXEngineShutdown();Close();return;}
ClearSurface(pPrimarySurface);
ClearSurface(pBackBuffer);
//decodeKisly
unsigned int myX,myY,myR,myG,myB,i1,i2,CurVar;
char myS[150],sConv[20];
FILE *myFile;

myFile=fopen("text.txt","rt");
if(myFile==NULL) goto SkipAll;
rewind(myFile);

while(fgets(myS,150,myFile)!=NULL)
{
i1=0;
i2=0;
CurVar=0;
while(myS[i1]!=0)
{
if(myS[i1]==',')
{
sConv[i2]=0;
i2=atoi(sConv);
switch(CurVar)
{
case 0: myX=i2; break;
case 1: myY=i2; break;
case 2: myR=i2; break;
case 3: myG=i2; break;
case 4: myB=i2; break;
}
CurVar++;
i2=0;
goto nextChar;
}else{
sConv[i2]=myS[i1];
i2++;
}
nextChar:
i1++;
}
DXputpix(myX,myY,myR,myG,myB,255);
}
fclose(myFile);
SkipAll:

PostMessage(Handle,WM_DXENGINEINFOSTART,0,0);
 
#17
obosran написал(а):
... c.Handle := GetWindowDC(GetDesktopWindow);...
Зачем оконный режим? Дескриптеры окон, еще какая-то бурда... Отобрать у windows рулилку, и писать прям в видеопамять, не заморачиваясь где какие окна... как старым добрым putpix в досе... Вид на экране при этом становится немного абстрактным, но зато просто и быстро. ::)
 
#18
всё проще

Код:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
	f:TextFile;
	x,y,r,g,b:byte;
	ss,s:string;
	i:Integer;
begin
	Application.Title:=Application.ExeName;
	Form1.Caption:=Application.Title;

	x:=0;
	y:=0;
	r:=0;
	g:=0;
	b:=0;
	i:=0;

	AssignFile(f, 'E:\XYZ\Develop\DekodeKislyiy\kislyiy.txt');

	Reset(f);
	while not eof (f) do
	begin
		inc(i);
		Readln(f,s);
		ss:=s;
try
		x:=StrToInt(Copy(s,1,pos(',',s)-1)); Delete(S, 1,pos(',',s) );
		y:=StrToInt(Copy(s,1,pos('|',s)-1)); Delete(S, 1,pos(',',s) );
		r:=StrToInt(Copy(s,1,pos('|',s)-1)); Delete(S, 1,pos(',',s) );
		g:=StrToInt(Copy(s,1,pos('|',s)-1)); Delete(S, 1,pos(',',s) );
		b:=StrToInt(Copy(s,1,pos('|',s)-1)); Delete(S, 1,pos(',',s) );
except
		Edit1.Text:=intToStr(i)+':'+ss;
end;

		if x>Image1.Width then Image1.Width:=x;
		if y>Image1.Height then Image1.Width:=y;
		Image1.Canvas.Pixels[x,y]:=TColor(r*256*256+g*256+b);
	End;
	CloseFile(f);

end;
 
Сверху